Kolejna grupa seniorów Woli bezpieczniejsza


W dniu 3 lutego br. w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 odbyło się spotkanie przedstawicieli delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z wolskimi seniorami.

Tematem spotkania było wyłudzanie pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na gazownika” itp. Przedstawiciel Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przedstawił nowe metody działania oszustów, zwrócił uwagę seniorów na zachowania, które powinny budzić niepokój, oraz przedstawił algorytm działania w przypadku próby oszustwa metodą „na policjanta”.

W trakcie spotkania prowadzący poruszyli także temat właściwej ochrony dowodu osobistego. Uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o dokument, co zrobić w przypadku zagubienia, jak go zastrzec, w jakich sytuacjach nie można pozostawiać dowodu „w zastaw” oraz jak właściwie zabezpieczyć kopię dokumentu. Nakreślony został także temat praw konsumenta oraz ochrony danych podczas zawierania umów kredytowych.

Spotkanie było okazją do przekazania zebranym ulotek informacyjnych związanych z kampanią Biura Informacji Kredytowej oraz Komendy Głównej Policji realizowanej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy pn. „Bezpieczny dowód osobisty. Bezpieczna tożsamość.” oraz kalendarzy i ulotek związanych z trzecią edycją kampanii „Babciu, to nie Twój wnuczek…”.

Data opublikowania: 3 lutego 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...