Kontrola autokarów przed zimowymi wyjazdami


Jak co roku, inspektorzy ITD oraz funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji będą sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowy wypoczynek. Już od piątku, 10 lutego, na parkingu przy hali Torwar będą kontrolować stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz niezbędne dokumenty.

 Posterunek kontrolny na parkingu przy hali  Torwar przy ul. Łazienkowskiej będzie obsługiwany przez:

Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego:

  • piątek, 10 lutego, w godz. 10.00-21.00,
  • sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
  • poniedziałek-środa, 13-15 lutego, w godz. 6.00-9.30,
  • sobota, 18 lutego, w godz. 6.00-12.00,
  • poniedziałek-wtorek, 20-21 lutego, w godz. 6.00-9.30.

 Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP:

  • piątek, 10 lutego, w godz. 16.00-21.00,
  • sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
  • czwartek-piątek, 16-17 lutego, w godz. 6.00-10.00,
  • niedziela, 19 lutego, w godz. 6.00-10.00,
  • środa-niedziela, 22-26 lutego, w godz. 6.00-10.00.

 Kontrole, poza dniami i godzinami wymienionymi powyżej, dokonywane będą na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

22 603 77 55 – całodobowo oraz

22 603 77 18 – w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 Za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Data opublikowania: 9 lutego 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...