Podziękowania dla mieszkańców za „Bezpieczne osiedle”


Celem programu „Bezpieczne osiedle” jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic Warszawy. Mieszkańcy działający w Grupach Osiedlowych pomagają w ustaleniu miejsc, które mogą być zagrożeniem dla innych.

Stołeczny ratusz docenił aktywnych mieszkańców, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności. W Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wręczono dyplomy i podziękowania dla członków Grup Osiedlowych realizujących cele programu „Bezpieczne osiedle”.

Program zakłada, że współpraca Policji, straży miejskiej, przedstawicieli ratusza oraz mieszkańców, powinna przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności.

– Zależało mi bardzo na zorganizowaniu tego spotkania, aby Państwu osobiście podziękować za poświęcenie swojego czasu i pracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w Państwa dzielnicy” – powiedziała na spotkaniu Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program „Bezpieczne osiedle” jest realizowany dzięki działalności Grup Osiedlowych, w których skład wchodzą:

  • przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,
  • dzielnicowy,
  • strażnik miejski – inspektor ds. rejonu,
  • członek lokalnej społeczności/przedstawiciel mieszkańców, np. członek rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, organizacji społecznej i instytucji działającej na danym terenie lub inne osoby, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Grupy.

To mieszkańcy wiedzą najlepiej co im dokucza na osiedlu, ulicy dojazdowej, w otoczeniu szkoły czy przedszkola, lokalnego sklepu. Pracując w Grupach Osiedlowych zgłaszają zdarzenia, które mogą wpływać na brak poczucia bezpieczeństwa sąsiadów.

Ewa Gawor podkreśliła dobrą współpracę z Policją. – Dzięki miejskiemu dofinansowaniu na ulice Warszawy wychodzą funkcjonariusze na służby ponadnormatywne. Policjanci kierowani są na patrole do miejsc czy rejonów, które często wskazywane są przez Państwa jako potencjalnie niebezpieczne – dodała Ewa Gawor.

W 2016 r. działało 127 Grup Osiedlowych, które spotkały się 726 razy i przeprowadziły 867 wizji lokalnych.

Do najbardziej uciążliwych zjawisk niezmiennie od wielu lat zaliczyć należy:

  • osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych: 480 spraw przyjętych: pozytywnie zakończonych: 465, w toku: 15;
  • inne (np. niebezpieczne psy, grafficiarze, handel uliczny, miejsca sprzedaży alkoholu, itp.): 340 spraw przyjętych: pozytywnie zakończonych: 300, w toku: 40;
  • zakłócanie ciszy nocnej: 262 spraw przyjętych: pozytywnie zakończonych: 251, w toku: 11.

Najwięcej spraw do realizacji przyjęły delegatury na Mokotowie – 329 spraw, Ursynowie – 275, Targówku – 242 i Woli – 218.

Data opublikowania: 22 lutego 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Aleja Solidarności

Jak jeździmy po Woli?

Na Woli kierowcy najczęściej przekraczają prędkość w al. Jana Pawła II, gdzie ponad normę jeździ 80 procent aut.  Po opublikowaniu raportu ZDM– u, władze Woli zwracają uwagę na to, że przekraczanie prędkości to nie tylko problem bezpieczeństwa, ale też hałasu w mieście.  W ostatnim roku na Woli Zarząd Dróg Miejskich,...

Więcej

VII Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2021

VII Mazowiecki Konkurs Biologiczny NUCLEUS 2021 Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, wraz z nauczycielami biologii, zapraszają...

Remont kolei średnicowej niewykorzystaną szansą?

Wykonywany po dekadach użytkowania remont trasy średnicowej powinien uwzględnić przykrycie wykopu, po którym biegną tory. Brak stosownych planów to utrata możliwości zabudowy nad torami i wielkiej szansy dla mieszkańców na...