Kolejne spotkanie z mieszkańcami Woli


W dniu 22 czerwca br. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Kopernika przy ul. Bema 76 odbyło się spotkanie mieszkańców Woli z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz właściwym miejscowo dzielnicowym Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszym tematem spotkania omówionym przez dzielnicowego było wyłudzanie pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”,itp. Prowadzący zwrócił uwagę uczestników na zachowania, które powinny budzić niepokój podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi, którzy proszą o pieniądze. Wskazał pożądane postawy, co należy zrobić po zakończonej rozmowie, przedstawił także rzeczywiste przykłady zarówno wyłudzeń jak i usiłowań, które miały miejsce na terenie Woli w ostatnim czasie.

Drugim tematem omówionym przez pracownika delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola była właściwa ochrona dowodu osobistego. Uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o dokument, co zrobić w przypadku utraty, jak go zastrzec, w jakich sytuacjach nie można pozostawiać dowodu „w zastaw” oraz jak właściwie zabezpieczyć kopię dokumentu.

Na koniec spotkania pracownicy delegatury BBiZK przekazali zebranym ulotki informacyjne „Babciu, to nie Policjant to nie Twój wnuczek, bądź ostrożna!”.

Data opublikowania: 23 czerwca 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Dzień otwarty w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida

27 kwietnia br. o godzinie 18.00. Dzień otwarty w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Obozowa 60 w Warszawie Szanowni Państwo, 17 maja br. rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. W celu zapoznania kandydatów z ofertą edukacyjną, wolskie...

Więcej

Dzień otwarty w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

24 kwietnia br. o godzinie 11.00. Dzień otwarty w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa...

Dzień otwarty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Sowińskiego

24 kwietnia br. o godzinie 11.00. Dzień otwarty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Sowińskiego, ul. Rogalińska 2 w Warszawie...