OŚWIATOWY PLAN DLA ODOLAN


Rezygnacja z budowy szkoły przy ul. Ordona. Równoległe działania związane z powstaniem szkół przy ul. Grodziskiej i Karlińskiego. Ogłoszenie konkursów architektonicznych na dwie pierwsze placówki i pozyskanie pieniędzy na wykup trzeciej działki. Tak przedstawiają się główne punkty oświatowego planu dla Odolan.

Po listopadowym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z mieszkańcami Odolan, które było poświęcone budowie szkoły w tym rejonie Woli, Urząd Dzielnicy Wola uzyskał obszerny materiał dotyczący potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 mieszkańców. Uczestnicy spotkania pracując w mniejszych grupach, szukali plusów i minusów trzech zaprezentowanych lokalizacji (Ordona, Grodziska, Karlińskiego), zastanawiali się nad dalszymi krokami konsultacyjnymi oraz wskazywali, w którym miejscu powinna powstać pierwsza szkoła podstawowa na Odolanach.

Lokalizacja przy ul. Grodziskiej została wskazana przez przedstawicieli 11 grup roboczych. Teren przy ul. Karlińskiego wskazały 3 grupy. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie wszystkie grupy wskazujące na pierwszym miejscu lokalizację przy ul. Grodziskiej pozytywnie wypowiadały się również o działce przy ul. Karlińskiego. Żaden z zespołów roboczych nie opowiedział się za szkołą przy ul. Ordona. – Generalnym ustaleniem ze spotkania było podjęcie szeregu kroków na rzecz udrożnienia obu lokalizacji i wybór tej, która umożliwi szybsze oddanie do użytkowania szkoły z pełną infrastrukturą. Obie działki są centralnie położone i mają nasze poparcie, wymagają jednak przygotowania od strony prawnej lub prawnej i infrastrukturalnej, dlatego jako mieszkańcy w pełni wspieramy dwukierunkowe działania władz Dzielnicy – mówi Anna Kościelniak-Miądlicka, mieszkanka Odolan i autorka „Petycji za budową pierwszej szkoły na ul. Karlińskiego”.

Po analizie postulatów mieszkańców, Dzielnica rezygnuje z budowy szkoły na działce przy ul. Ordona. – Zdecydowana większość mieszkańców wskazywała na dwie potencjalne lokalizacje, przy ul. Grodziskiej oraz ul. Karlińskiego. W związku z tym rozpoczynamy równolegle prace nad budową szkół na tych dwóch działkach. Ponadto jeszcze w tym roku wystąpimy do władz miasto o pieniądze na wykup nieruchomości, na której w przyszłości mogłaby powstać trzecia szkoła. Tak wygląda nasz oświatowy plan dla Odolan – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Starania Dzielnicy wspierają miejscy radni. – Tam gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe, a miasto nie posiada własnych gruntów, kluczową kwestią jest pozyskanie terenów, na których mogłyby powstać nowe szkoły, przedszkola i żłobki – mówi Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie m.st. Warszawy.

Stanowisko w tej sprawie przyjął również Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Dzielnicy Wola. – Tego typu inwestycje powinny być prowadzone w atmosferze konsensusu społecznego i w porozumieniu z mieszkańcami, dlatego wykluczona jest budowa szkoły przy ul. Ordona, a nasze wysiłki powinniśmy skupić na działkach przy ul. Grodziskiej i Karlińskiego– mówi Kamil Giemza, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

Obszar Odolan obsługuje zmodernizowana Szkoła Podstawowa przy ul. Grabowskiej, w której obecnie nie mamy do czynienia z dwuzmianowością. Jednak budowa kolejnych obiektów musi ruszyć jak najszybciej gdyż w przyszłości szkoła przy Grabowskiej nie pomieści wszystkich chętnych – mówi Ewa Statkiewicz (PO), przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola.

Teren przy ul. Grodziskiej

W sprawie działki przy ul. Grodziskiej został wypracowany kompromis polegający na etapowej budowie szkoły. – Na tym terenie mamy problemy z liniami wysokiego napięcia, sprawę sądową o zasiedzenie oraz roszczenia do części działki. Dlatego z początkowych 13 tys mkw. zostało nam ok 4100 mkw., na których możemy bez przeszkód budować szkołę. Mieszkańcy zaproponowali etapowanie inwestycji. Najpierw budowę szkoły na wolnym terenie, a później infrastruktury sportowej po rozwiązaniu problemów formalno-technicznych – podkreśla Krzysztof Strzałkowski. Dzielnica już wystąpiła o warunki przebudowy linii energetycznych do Innogy. Ich skablowanie pozwoli pozyskać dodatkowy teren na potrzeby szkoły.

Teren przy ul. Karlińskiego

Równolegle Dzielnica pracuje na rzecz zabezpieczenia działki przy ul. Karlińskiego na cele oświatowe. Już zostały skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy pisma w sprawie uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej przekazania tego terenu Archidiecezji Warszawskiej.W związku z tym, że do gruntu zostały zgłoszone roszczenia, jedynym sposobem na zatrzymanie tej nieruchomości w zasobie miasta stołecznego Warszawy jest przeznaczenie jej na cel publiczny. Takie możliwości daje obowiązująca mała ustawa reprywatyzacyjna. Dlatego Dzielnica zwróciła się już do władz miasta z prośbą o przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki na ul. Karlińskiego pod cele oświatowe lub usługi publiczne. Jeżeli nie będzie to możliwe to postulujemy wyłączenie tego terenu z projektowanego planu miejscowego dla Odolan. Uwolnienie tej nieruchomości pozwoli na szybką budowę szkoły wraz z infrastrukturą – dodaje burmistrz Strzałkowski.

Na początku przyszłego roku Dzielnica planuje rozpisać konkurs architektoniczny na budowę szkoły przy ul. Grodziskiej. Po rozwiązaniu problemów formalno-prawnych podobny konkurs zostanie ogłoszony na budowę szkoły przy ul. Karlińskiego.

Kolejnym działaniem jest budowa boiska sportowego i placu zabaw na terenie przy ul. Boguszewskiej, w pobliżu nowopowstałego przedszkola. Dzielnica planuje ten obiekt wybudować w przyszłym roku.

Pliki

Data opublikowania: 22 grudnia 2017

Kategorie: ,

Inne aktualności

Czternasta Wolska Akademia Kajakowa

Startuje 14. Wolska Akademia Kajakowa

Po raz czternasty Fundacja Ave zaprasza mieszkańców do udziału w spływach kajakowych, które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Na chętnych czekają wyprawy rzekami Mazowsza. Projekt sportowy dofinansowuje Dzielnica Wola. W lipcu i sierpniu będzie można wziąć udział w 5 wyprawach różnymi rzekami Mazowsza:...

Więcej

Wolscy Olimpijczycy. Od Kusocińskiego do Drzyzgi i Łomacza.

Od 21 lipca do 8 sierpnia w Tokio rywalizować będą o medale olimpijskie sportowcy z całego świata. Wśród nich będą...

V Bieg Pamięci „Wola 1944”

W czwartek ruszyły zapisy na piątą edycję Biegu Pamięci „Wola 1944”. Odbędzie się on 7 sierpnia w parku Szymańskiego. Oprócz dwóch biegów na dystansie 1944...