Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola

 

KOMUNIKAT


Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem – członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola realizują tylko dyżury telefoniczne.

Prosimy o kontakt telefoniczny podczas dyżurów członków w następujących dniach:

11.01 w godz. 14:30-16:00
12.01 w godz. 15:00-16:30
13.01 w godz. 13:00-16:00
14.01 w godz. 15:30-17:00
15.01 w godz. 15:30-17:00
18.01 w godz. 14:30-16:00
20.01 w godz.14-30-16:00
21.01 w godz.14-30-17:30
25.01 w godz. 14:30-16:00
26.01 w godz. 15:30-17:00
27.01 w godz. 15:30-17:00

Terminy dyżurów będą systematycznie aktualizowane. Nadmieniamy, że dyżurujący członkowie będą również podejmowali kontakt telefoniczny z osobami zgłoszonymi do KRPA DZ WOLA.


Osoby chcące złożyć wniosek/zawiadomienie prosimy o przesłanie wniosku:

 • pocztą tradycyjną na adres: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola,
  ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
 • lub pocztą elektroniczną: krpa.wola@um.warszawa.pl

Druk zgłoszenia i instrukcja dotycząca jego wypełnienia znajduje się do pobrania na dole strony w części „pliki”.


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola zaprasza:

ul. Żelazna 99, III piętro, pokój 303

Dyżury Komisji:
wtorki 16.00-17.30
środy 16.00-17.30

tel.: (+48) 22  443 57 56 (czynny w godzinach pracy zespołu)
e-mail: krpa.wola@um.warszawa.pl

Do zadań Komisji należy m.in. wszczynanie postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego
 • demoralizuje małoletnich
 • uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jaki jest cel sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia?
Celem jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia, której rezultatem powinna być: abstynencja, uświadomienie sobie problemu z nadużywaniem alkoholu, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby.

Jakie są podstawy prawne zobowiązania do leczenia odwykowego?
Są to artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Jakie są powody, dla których sąd może orzec zobowiązanie do leczenia?
Procedurę wszczyna się wobec osoby, która poprzez nadużywanie alkoholu :

 • Powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • Demoralizuje małoletnich,
 • Uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
 • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego?

 • członkowie rodziny osoby uzależnionej lub jakakolwiek osoba fizyczna,
 • organizacja lub instytucja.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Warszawie za pośrednictwem zespołów dzielnicowych. Jest ich 18 i znajdują się w każdej dzielnicy. Wniosek składa się w tej dzielnicy, w której mieszka osoba nadużywająca alkoholu.

Kto podejmuje decyzję o skierowaniu osoby uzależnionej na leczenia?
Postanowienie podejmuje Sąd Rejonowy w oparciu o opinię dwóch biegłych. Nie ma ono charakteru wyroku sądowego, a jedynie zobowiązania do podjęcia leczenia.

Jak długo ważne jest postanowienie o zobowiązaniu do leczenia?
Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu zgodnie z postanowieniem sądu.

Na czym polega „przymus” leczenia?
Nie ma on charakteru przymusu prawnego. Polega na przymusowym doprowadzeniu osoby uzależnionej:

 1. na badanie przez biegłego
 2. na rozprawę w sądzie
 3. do zakładu leczniczego

Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli.

Pliki

Data opublikowania: 22 czerwca 2018

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Grafika na temat szczepień

RUSZYŁY BEZPŁANE SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 DLA SENIORÓW.

Od dnia 22 stycznia osoby po 70 roku życia mogą się rejestrować na bezpłatne szczepienie przeciw COVID-19. Od 15 stycznia trwa rekrutacja dla osób po 80 roku życia. Szczepienia, dla obu grup wiekowych po dokonaniu rejestracji, ruszą 25 stycznia.   JAK ZAPISAĆ SIĘ NA...

Więcej
Miniatura 71376

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Szanowni Państwo, W m.st. Warszawa w marcu 2020 r. uruchomiono Psychologiczne Centrum Wsparcia, którego zadaniem jest pomoc uczniom, rodzicom i...

Nagroda Literacka m. st. Warszawy 14. edycja

Nagroda literacka m.st. Warszawy – zgłoszenia do końca stycznia

Do 31 stycznia br. można jeszcze wysyłać zgłoszenia książek do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za 2020 r. Do tej pory...