Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Dzielnicowy Zespół Wola

 

KOMUNIKAT


Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem – członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Wola realizują tylko dyżury telefoniczne.

Prosimy o kontakt telefoniczny podczas dyżurów członków w następujących dniach:

20.07. godz. 14:30-16:30

27.07. godz. 15:00-17:30

28.07 godz. 15:00-16:30

Terminy dyżurów będą systematycznie aktualizowane. Nadmieniamy, że dyżurujący członkowie będą również podejmowali kontakt telefoniczny z osobami zgłoszonymi do KRPA DZ WOLA.


Osoby chcące złożyć wniosek/zawiadomienie prosimy o przesłanie wniosku:

 • pocztą tradycyjną na adres: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola,
  ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
 • lub pocztą elektroniczną: krpa.wola@um.warszawa.pl

Druk zgłoszenia i instrukcja dotycząca jego wypełnienia znajduje się do pobrania na dole strony w części „pliki”.


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wola zaprasza:

ul. Żelazna 99, III piętro, pokój 303

Dyżury Komisji:
wtorki 16.00-17.30
środy 16.00-17.30

tel.: (+48) 22  443 57 56 (czynny w godzinach pracy zespołu)
e-mail: krpa.wola@um.warszawa.pl

Do zadań Komisji należy m.in. wszczynanie postępowań o zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek złożony przez zainteresowane osoby lub instytucje wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego
 • demoralizuje małoletnich
 • uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jaki jest cel sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia?
Celem jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia, której rezultatem powinna być: abstynencja, uświadomienie sobie problemu z nadużywaniem alkoholu, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby.

Jakie są podstawy prawne zobowiązania do leczenia odwykowego?
Są to artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Jakie są powody, dla których sąd może orzec zobowiązanie do leczenia?
Procedurę wszczyna się wobec osoby, która poprzez nadużywanie alkoholu :

 • Powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • Demoralizuje małoletnich,
 • Uchyla się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
 • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego?

 • członkowie rodziny osoby uzależnionej lub jakakolwiek osoba fizyczna,
 • organizacja lub instytucja.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Warszawie za pośrednictwem zespołów dzielnicowych. Jest ich 18 i znajdują się w każdej dzielnicy. Wniosek składa się w tej dzielnicy, w której mieszka osoba nadużywająca alkoholu.

Kto podejmuje decyzję o skierowaniu osoby uzależnionej na leczenia?
Postanowienie podejmuje Sąd Rejonowy w oparciu o opinię dwóch biegłych. Nie ma ono charakteru wyroku sądowego, a jedynie zobowiązania do podjęcia leczenia.

Jak długo ważne jest postanowienie o zobowiązaniu do leczenia?
Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu zgodnie z postanowieniem sądu.

Na czym polega „przymus” leczenia?
Nie ma on charakteru przymusu prawnego. Polega na przymusowym doprowadzeniu osoby uzależnionej:

 1. na badanie przez biegłego
 2. na rozprawę w sądzie
 3. do zakładu leczniczego

Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli.

Pliki

Data opublikowania: 22 czerwca 2018

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Drzewo pamięci w parku Powstańców Warszawy

W parku Powstańców Warszawy na Woli uroczyście posadzono drzewo pamięci. W jego korzeniach znalazł się akt erekcyjny budowy Izby Pamięci. To część obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. – Symbolicznie inicjujemy budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Będzie to kolejne na mapie stolicy miejsce...

Więcej

Syreny zawyją 1 sierpnia o godz. 17:00

W celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sobotę, 1 sierpnia o godz. 17.00, na terenie stolicy zostaną uruchomione...

Tramwaj na Kasprzaka – rusza przetarg na budowę!

Wkrótce budowa nowej trasy tramwajowej. Przetarg na prace budowlane został ogłoszony. Oznacza to szybką podróż z nowych osiedli na Woli...