Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – nieodpłatne porady dla mieszkańców

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pokój 301 oraz 302, telefon: 22 443 57 60
e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc jak również osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym,
 3. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 4. Prowadzenie w środowisku lokalnym działań edukacyjno-informacyjnych,
 5. Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 6. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
 7. Prowadzenie informacji telefonicznej.

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje nieodpłatnie:

 1. Porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego i karnego
  (w szczególności w zakresie problematyki przemocy w rodzinie)
 2. Porady psychologiczne w zakresie problemu przemocy w rodzinie, uzależnień oraz innych sytuacji kryzysowych.

 

W związku ze stanem epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obecnie porady w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym świadczone są od 1 lipca 2021 r. stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitranego (maseczki ochronne, dezynfekcja rąk).

 

NA PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

 Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 22 443 57 60:

 • Poniedziałek: godz. 8.00-12.00
 • Wtorek: godz. 13.00-16.00
 • Środa, czwartek: godz. 8.00-12.00
 • Piątek: godz. 12.00-16.00

 

  DYŻURY SPECJALISTÓW:

 PRAWNIK:

 • wtorek: godz. 9:00 – 13:00
 • środa: godz. 15:00 – 19:00

PSYCHOLOG SPECJALISTA DS. PRZEMOCY W RODZINIE:

 • środa: godz. 16:00 – 19:00

 

Oferujemy także nieodpłatną pomoc psychologiczną dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi. Pomoc świadczona jest w języku migowym (PJM lub SJM) w formie on-line (SKYPE).

Informacje o poradach dla osób niesłyszących i słabosłyszących: http://pa-nieslyszacy.info/pjm/index.php.

 

Zapisy na porady psychologiczne dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi:

 

DYŻUR PSYCHOLOGA SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH:

 • poniedziałek: godz. 12.00-15:00
 • wtorek: godz. 10:00-13.00
 • środa: godz.  10.00-13.00
 • czwartek: godz.  11.00-13.00
 • piątek: godz. 10.00-13.00

Oferta pomocy osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym z problemami alkoholowymi jest realizowana w ramach współpracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pliki

Data opublikowania: 22 czerwca 2018

Kategorie:

Inne aktualności

Znamy wyniki 8. edycji budżetu obywatelskiego

Wolanie wybrali na co chcą przeznaczyć ponad 5 mln. 240 tys. zł. w 8. edycji budżetu obywatelskiego. Przy okazji mieszkańcy tej dzielnicy zdobyli laur dla najaktywniejszych pośród głosujących w całym mieście. Plebiscyt zdominowały projekty związane z zielenią.  W tym roku na Woli, podobnie jak...

Więcej
Czternasta Wolska Akademia Kajakowa

Startuje 14. Wolska Akademia Kajakowa

Po raz czternasty Fundacja Ave zaprasza mieszkańców do udziału w spływach kajakowych, które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Na...

Wolscy Olimpijczycy. Od Kusocińskiego do Drzyzgi i Łomacza.

Od 21 lipca do 8 sierpnia w Tokio rywalizować będą o medale olimpijskie sportowcy z całego świata. Wśród nich będą...