Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) – nieodpłatne porady dla mieszkańców w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności do osób:

1) będących w kryzysie

2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, w tym do osób niepełnosprawnych

3) członków rodzin osób uzależnionych

4) doświadczających przemocy

5) stosujących przemoc

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1) wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej

2) udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

3) kierowanie do specjalistycznych placówek

4) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

5) prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych

6) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

7) stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy

8) prowadzenie informacji telefonicznej

W roku 2017 z naszej pomocy skorzystało 1258 osób. 410 osób uzyskało porady prawne przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego. 338 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w obszarze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie (motywowanie do zmiany, konsultacje ze specjalistami, kierowanie do placówek specjalistycznych). Ponadto udzieliliśmy 510 porad telefonicznych, najczęściej dotyczących nieodpłatnej oferty pomocowej na terenie naszej Dzielnicy jak i m. st. Warszawy. Prowadzimy również działania edukacyjno-informacyjne w środowisku, skierowane zarówno do przedstawicieli instytucji i organizacji jak również bezpośrednio do mieszkańców naszej Dzielnicy. W roku 2017 były to spotkania z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, proboszczami wolskich parafii. Konsultanci zatrudnieni w PIK brali również udział w „Wolskim Korowodzie” oraz „Kercelaku”. Od kilku lat pracownicy Punktu spotykają się z seniorami w ramach „Wczasów na Działkach” oraz „Wolskich Dni Seniora”. W trakcie spotkań udzielamy informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc jak również konsultujemy indywidualne sprawy klientów

Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje.

______________________________________

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

ul. Żelazna 99, pokój 301 tel. 22 443 57 60 e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

Godziny pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

poniedziałek-środa: 12.00–18.00, czwartek, piątek 8.00-12.00

W roku 2018 zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad specjalistów:

Prawnicy – prawo rodzinne, lokalowe, zabezpieczenie społeczne (obowiązują zapisy):

wtorek: 9.00-16.00, środa:12.30-17.30

Psycholog (specjalista ds. przemocy): poniedziałek 16.00-18.00, wtorek 16.00 – 18.00

Psycholog (specjalista terapii uzależnień): czwartek 09.00-13.00

Koordynator-procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedura Niebieskiej Karty: poniedziałek- środa 12.00-16.00, czwartek-piątek 8.00-12.00

Serdecznie zapraszamy

Data opublikowania: 22 czerwca 2018

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Wczasy na działce dla Seniorów Woli – zapisy

Zarząd Dzielnicy Wola oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej zapraszają na WCZASY DLA SENIORÓW. W ramach wczasów odbędą się dwa turnusy: I turnus: 24.06-5.07.2019 r. II turnus: 29.07-9.08.2019 r. Miejsce realizacji: Ogródki działkowe przy ul.Dywizjonu 303 W programie zajęcia: -sportowe -artystyczne -edukacyjne i wiele, wiele innych…...

Więcej

Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem #UVam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem.

16 maja rusza VIII Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem #UVam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem.   Celem tegorocznej kampanii...

Rusza nowy projekt skierowany do mieszkańców seniorów dzielnicy Wola m.st. Warszawa p.n.: „Program zajęć rekreacyjno-sportowych dla seniorów – Przyjazne siłownie...