Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) – nieodpłatne porady dla mieszkańców w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz HIV/AIDS.


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności do osób:

1) będących w kryzysie

2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, w tym do osób niepełnosprawnych

3) członków rodzin osób uzależnionych

4) doświadczających przemocy

5) stosujących przemoc

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1) wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej

2) udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

3) kierowanie do specjalistycznych placówek

4) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

5) prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych

6) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

7) stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy

8) prowadzenie informacji telefonicznej

W roku 2017 z naszej pomocy skorzystało 1258 osób. 410 osób uzyskało porady prawne przede wszystkim w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego oraz zabezpieczenia społecznego. 338 osób skorzystało z pomocy psychologicznej w obszarze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie (motywowanie do zmiany, konsultacje ze specjalistami, kierowanie do placówek specjalistycznych). Ponadto udzieliliśmy 510 porad telefonicznych, najczęściej dotyczących nieodpłatnej oferty pomocowej na terenie naszej Dzielnicy jak i m. st. Warszawy. Prowadzimy również działania edukacyjno-informacyjne w środowisku, skierowane zarówno do przedstawicieli instytucji i organizacji jak również bezpośrednio do mieszkańców naszej Dzielnicy. W roku 2017 były to spotkania z pracownikami socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, proboszczami wolskich parafii. Konsultanci zatrudnieni w PIK brali również udział w „Wolskim Korowodzie” oraz „Kercelaku”. Od kilku lat pracownicy Punktu spotykają się z seniorami w ramach „Wczasów na Działkach” oraz „Wolskich Dni Seniora”. W trakcie spotkań udzielamy informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc jak również konsultujemy indywidualne sprawy klientów

Zapraszamy do współpracy organizacje i instytucje.

______________________________________

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola

ul. Żelazna 99, pokój 301 tel. 22 443 57 60 e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

Godziny pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

poniedziałek-środa: 12.00–18.00, czwartek, piątek 8.00-12.00

W roku 2018 zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad specjalistów:

Prawnicy – prawo rodzinne, lokalowe, zabezpieczenie społeczne (obowiązują zapisy):

wtorek: 9.00-16.00, środa:12.30-17.30

Psycholog (specjalista ds. przemocy): poniedziałek 16.00-18.00, wtorek 16.00 – 18.00

Psycholog (specjalista terapii uzależnień): czwartek 09.00-13.00

Koordynator-procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedura Niebieskiej Karty: poniedziałek- środa 12.00-16.00, czwartek-piątek 8.00-12.00

Serdecznie zapraszamy

Data opublikowania: 22 czerwca 2018

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 61581

Restrukturyzacja informacja dla dzielnic

Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym? Skorzystaj z pomocy Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do...

Więcej

KAJAKOWA WOLA

Po raz dwunasty Fundacja AVE dzięki dofinansowaniu Dzielnicy Wola zaprasza mieszkańców na rodzinne spływy kajakowe. Zaplanowano cztery trasy na Utracie,...

Marsz Pamięci 22 Lipca

W 77. rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego Żydowski Instytut Historyczny, wraz z partnerami, zaprasza na Marsz Pamięci 22...