Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Dzielnicy Wola

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

ul. Żelazna 99 (p. 301, III piętro)

Na porady i konsultacje obowiązują zapisy codziennie w godzinach 8.00–16.00:
– osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola: ul. Żelazna 99, pokój 301;
– telefonicznie: 22 443 57 60.

w Punkcie można skorzystać z:
– porady prawnej w zakresie prawa lokalowego, rodzinnego, zabezpieczenia społecznego;
– konsultacji u psychologa specjalisty ds. przemocy w rodzinie i/lub specjalisty terapii uzależnień.

2. Nieodpłatna pomoc prawna

ul. Żelazna 99, p. 15 (parter)

Terminy dyżurów:
poniedziałek, godz. 14:00-18:00
wtorek-piątek, w godz. 12:00-16:00

Zapisy:
tel. 19115 lub www.nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl 

Nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest przez adwokata i radcę prawnego w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, ubezpieczenia społecznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Pomoc prawna

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

ul. Żelazna 99, p. 15 (parter)

Terminy dyżurów:
poniedziałek, godz. 10:00-14:00
wtorek-piątek, godz. 8:00-12:00

Zapisy:
tel. 19115 lub www.nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie służy podniesieniu świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i obowiązków obywatelskich. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatna pomoc przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Punkt prowadzony jest przez doradców Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.

Data opublikowania: 10 września 2018

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...