Nowa ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Piaskowej 9Wolski ZGN otrzymał nową ekspertyzę dotyczącą budynku przy ul. Piaskowej 9, która stwierdza, że stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu jest zadawalający, jednak pilnego remontu wymagają ściany murowane. Z kolei autor poprzedniej ekspertyzy podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko. W tej sytuacji dokumentacja została przekazana do organów nadzoru budowlanego. Dzielnica nadal realizuje plan, który przewiduje wykwaterowanie mieszkańców z trzech klatek budynku przy ul. Piaskowej 9.

Pod koniec lipca br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą złego stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 9, który wymaga przeprowadzenia pilnego, kompleksowego remontu. Dla wykonania tych prac oraz zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa konieczne jest wykwaterowanie lokali w klatce II, a następnie w klatce III i IV. Łącznie do wykwaterowania przeznaczonych zostało 147 lokali, w tym 145 zamieszkałych. Decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Konieczność wykwaterowania mieszkańców potwierdził również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. – W pierwszej połowie 2018 roku ZGN Wola zlecił ekspertyzę, która miała określić stan techniczny budynku na ul. Piaskowej. Niestety okazało się, że wnioski są niepokojące, a ekspertyza mówiła o spękaniach ścian, ugięciach stropów i zawilgoceniu budynku – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola.

 

Teraz ZGN Wola uzyskał kolejną ekspertyzę stanu technicznego budynku przy ul. Piaskowej 9, którą przygotował Instytut Techniki Budowlanej. W ekspertyzie stwierdzono, że: „stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu jest zadawalający”. Niepokojąca jest jednak kondycja elementów niekonstrukcyjnych: „Stan techniczny elementów niekonstrukcyjnych tj. ścian murowanych (zewnętrznych/wewnętrznych) jest niezadawalający i wymaga podjęcia prac naprawczych z uwagi na stwierdzone znaczne zarysowania. W stanie istniejącym budynek można bezpiecznie użytkować z uwagi na zadawalający stan jego konstrukcji nośnej, należy jednak wykonać naprawy elementów niekonstrukcyjnych tj. ścian murowanych. Należy również dokonać napraw stropu nad parterem[…]”. Natomiast autor wcześniejszej ekspertyzy, która mówiła o spękaniach ścian, ugięciach stropów i zawilgoceniu budynku, potwierdza swoje stanowisko. – W tej sytuacji wolski ZGN przesłał uzyskaną dokumentację do organów nadzoru budowlanego – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Obecnie nadal wiążąca pozostaje dla nas decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotycząca wykwaterowania mieszkańców trzech klatek budynku przy ul. Piaskowej 9 – w tej kwestii nic się nie zmienia. Działamy według wcześniej ustalonego harmonogramu. Budynek przy ul. Piaskowej 9 musi przejść kompleksowy remont i trudno sobie wyobrazić prowadzenie tego typu prac z mieszkańcami w środku  – dodaje.

 

Do tej pory wydanych zostało 108 wskazań do lokali zamiennych. Odbyło się już 60 przeprowadzek. Procedowanych jest kolejnych ok. 20 wskazań. – Na przełomie stycznia i lutego planujemy zakończyć proces wydawania wskazań. Równolegle są prowadzone prace nad ogłoszeniem przetargu na dokumentację projektową remontu – mówi Krzysztof Strzałkowski. Zgodnie z obowiązującą decyzją WINB remont budynku przy ul. Piaskowej 9 powinien zakończyć się do 31 grudnia 2019 roku.

Pliki

Data opublikowania: 21 grudnia 2018

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...