PILOTAŻOWY PROGRAM PARKOWANIA NA PODWÓRKACH RUSZA 1 MARCA


Na czterech wolskich podwórkach parkować będzie można tylko na podstawie specjalnego identyfikatora. Do tej pory do ZGN Wola po identyfikatory zgłosiło się nieco ponad 16 proc. uprawnionych mieszkańców. W związku z tym podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu wprowadzania nowych organizacji ruchu. 

W połowie grudnia ubiegłego roku ruszył proces wydawania identyfikatorów mieszkańcom czterech podwórek, które zostały objęte pilotażowym programem mającym na celu uporządkowanie parkowania. Do tej pory do ZGN Wola po identyfikatory zgłosiło się nieco ponad 16 proc. mieszkańców. W związku z tym podjęta została decyzja o przedłużeniu terminu wprowadzania nowych organizacji ruchu. – Chcemy dać mieszkańcom więcej czasu na wyrobienie identyfikatora, który będzie pozwalał na wjazd i parkowanie na podwórku. Bez identyfikatora nie będzie to możliwe, dlatego zachęcam do składania stosownych wniosków – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Każdy mieszkaniec podwórek objętych pilotażem otrzymał do skrzynki pocztowej szczegółową informację o terminie wprowadzenia nowej organizacji ruchu oraz sposobie otrzymania identyfikatora.

Identyfikatory, na których będą mogły znaleźć się numery rejestracyjne maksymalnie dwóch pojazdów wydaje wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Stosowne wnioski można składać w siedzibie ZGN Wola przy ul. Bema 70 oraz w odpowiednim dla danego podwórka Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców. Wnioski są dostępne w internecie oraz siedzibach ZGN Wola. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne.

Harmonogram wprowadzania nowych organizacji ruchu na wolskich podwórkach:

  • 01.03.2019 r. – al. Solidarności, ul. Żelazna, ul. Nowolipie, al. Jana Pawła II
  • 15.03.2019 r. – ul. Dzielna 15 i 15a, ul. Nowolipki 26,28,28A,28B,30,32,34
  • 15.03.2019 r. – ul. Piaskowa 7,9,11
  • 29.03.2019 r. – ul. Elektoralna, ul. Biała, ul. Ogrodowa, al. Jana Pawła II

Celem pilotażowego programu jest likwidacja zjawiska zamiany podwórek w bezpłatne parkingi. – Na podwórkach pojawią się wyznaczone miejsca postojowe, z których korzystać będą mogli tylko mieszkańcy oraz najemcy lokali użytkowych. Z kolei przy wjazdach, zostaną ustawione znaki zakazu ruchu – tłumaczy Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Możliwość wjazdu, zatrzymania się i parkowania na podwórkach objętych pilotażem będą miały osoby posiadające specjalny identyfikator, służby miejskie oraz usługodawcy i dostawcy świadczący usługi dla mieszkańców bądź najemców lokali użytkowych. Identyfikatory będą mogły otrzymać osoby które:

  • posiadają meldunek w obrębie danego podwórka,
  •   posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie danego podwórka,
  •   prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu,
  • ·prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu.

W pierwszych trzech przypadkach identyfikatory będą wydawane na stałe, natomiast osobom prowadzącym działalność gospodarczą na okres nie przekraczający 12 miesięcy.

O przestrzeganie nowych zasad dbać będzie straż miejska oraz policja. – Wprowadzany przez nas pilotaż ma służyć mieszkańcom. Sprawi, by zaparkowanie samochodu w obrębie miejsca zamieszkania nie stanowiło tak dużego kłopotu, jak to ma miejsce teraz. Jeżeli te rozwiązania sprawdzą się w praktyce, to program będzie rozszerzany na kolejne podwórka – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Data opublikowania: 11 lutego 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 60141

Zgłaszanie pomysłów do Budżetu Obywatelskiego

Od 20 maja do 10 czerwca 2019 roku będzie można składać projekty do VI edycji budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 20% puli przeznaczonej na dzielnicę lub poziom...

Więcej

PLANETARIUM W PRZEDSZKOLU NR 118 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 23 maja 2019 r. do Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy...

Jedyna Taka Mama!

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Jedyna Taka Mama, który odbędzie się już 26. maja w centrum handlowym Arkadia w godzinach 11.00-18.00....