JAK ZMIENI SIĘ STATUT DZIELNICY WOLA?


Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Warszawy dotyczące zmian w statutach dzielnic. Planujemy dostosować Statut Dzielnicy Wola do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych. Konsultacje na Woli trwają od 25 lutego do 18 marca 2019 roku. 

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zmian w statutach dzielnic Warszawy. Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic.

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy natomiast wystąpiła z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu zmian w Statucie Dzielnicy Wola (Uchwała Nr IV/17/2019 z 19 lutego 2019 roku).

Dlaczego konsultujemy zmiany w statucie dzielnicy?

Statuty zostały nadane Dzielnicom Warszawy, w tym Woli, w 2010 roku przez Radę Warszawy (uchwała Nr LXX/2128/2010 Rady m.st. Warszawy z 14 stycznia 2010 r.). Obecna potrzeba wprowadzenia zmian do statutów wynika przede wszystkim ze zmian ustawowych, ale także z wieloletniego, praktycznego stosowania ich zapisów.

Konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących zapisy statutów dzielnic do zmian ustawowych pojawiła się związku z ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – zmieniającą m.in. ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Dodatkowo, w wyniku praktycznego stosowania statutów dzielnic, pojawiły się kolejne propozycje zmian, doprecyzowania lub dodania nowych zapisów do statutów tak, aby spowodowały  one usprawnienie pracy dzielnic na rzecz mieszkańców.

TUTAJ: Zapoznaj się z opisem i uzasadnieniem projektowanych zmian w Statutach Dzielnic 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  • osobiście w godzinach pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90: w godz. 8.00-18.00 (poniedziałki) i w godz. 8.00-16.00 (od wtorku do piątku); 
  • na dyżurze pracownika w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (pokój 124, piętro I):

4 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00 

11 marca (poniedziałek), w godz. 16.00 – 18.00

  • e-mailem na adres: konsultacje.wola@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, z dopiskiem „statut dzielnicy”

Zapoznaj się z konsultowanymi zmianami w Statucie Dzielnicy Wola

Obowiązujący Statut Dzielnicy Wola i projekt zmian są do pobrania poniżej. 

Konsultacje na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych 
 

Pliki

Data opublikowania: 25 lutego 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Wola przyznała dotacje na zajęcia sportowe

Na Woli rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia sportowe i sportowo – rekreacyjne. Łącznie 340  tys. zł trafi do klubów i stowarzyszeń na szkolenie, organizację zawodów i zajęcia dla mieszkańców.   Zakończyły się konkursy dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia sportowe i sportowo –...

Więcej

Multimedialne fontanny w Parku Szymańskiego znowu otwarte!

Po zimowej przerwie warszawiacy znowu mogą korzystać z zespołu fontann zlokalizowanych w Parku Szymańskiego. Codziennie o godz. 20:30 odbywają się...

Koncert „Walce świata”

W czwartek 25 kwietnia o godz. 10.00, w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6, odbędzie się koncert „Przeboje...