Informacja dla mieszkańców budynku przy ul. Piaskowej 9 kl. II, III, IV z dnia 5.03.2019 r.


Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zdecydują się pozostać na stałe we wskazanych lokalach zamiennych nie muszą składać żadnych oświadczeń i deklaracji.

Osoby te będą zamieszkiwały we wskazanych lokalach zamiennych na podstawie zawartych porozumień, w ramach dotychczasowych stosunków prawnych lokali przy ul. Piaskowej do czasu powrotu do tych lokali po zakończonym remoncie.

Powyższe oznacza, że mimo wejścia w życie nowych przepisów ustawy ( w kwietniu 2019 r.) umowy najmu lokali przy ul. Piaskowej pozostaną ważne i nie będą podlegać zmianie.

Data opublikowania: 6 marca 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...