Informacja o sesji z dn. 9.04.2019

VI Sesja Rady Dzielnicy Wola – 9 kwietnia 2019 roku.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.
Na wniosek Radnego zdjęto z porządku obrad sesji punkt 6 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola oraz punkt 8 w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola.

Rada po zmianach przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu V/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok (druk nr 35).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za rok 2018 (druk nr 36).
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (druk nr 37).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola (dot. stacji metra Ulrychów) (druk nr 39).
7. Rozpatrzenie projektu Stanowiska Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie przebudowy ulic w Dzielnicy Wola (druk nr 41).
8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
9. Informacje.
10.Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z V/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia
12 marca 2019 r.

Następnie Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjęła uchwały i stanowisko w sprawie:
1. zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2019 rok,
2. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za rok 2018,
3. zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy,
4. zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola (dot. stacji metra Ulrychów),
5. Stanowisko w sprawie przebudowy ulic w Dzielnicy Wola.

W dniu sesji złożono łącznie 10 interpelacji/zapytań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola
odbędzie się w 14 maja 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy (tel.22 44 35790, al. Solidarności 90 pokój 124).

Pliki

Data opublikowania: 14:38, 12 kwietnia 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu, nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś objęty...

Więcej

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Pomoc prawna także dla osób wykluczonych cyfrowo

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo,...