Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr 41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 15.05.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2019.JBR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 11.03.2019 r. złożyła i 22.03.2019 r. uzupełniła SGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 14.05.2019 r. została wydana decyzja nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr  41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola Joanna Brzozowa, tel. 22 443 57 72.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 10:48, 15 maja 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...