Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr 41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 15.05.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2019.JBR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 11.03.2019 r. złożyła i 22.03.2019 r. uzupełniła SGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 14.05.2019 r. została wydana decyzja nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr  41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola Joanna Brzozowa, tel. 22 443 57 72.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 10:48, 15 maja 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 61581

Restrukturyzacja informacja dla dzielnic

Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym? Skorzystaj z pomocy Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do...

Więcej

KAJAKOWA WOLA

Po raz dwunasty Fundacja AVE dzięki dofinansowaniu Dzielnicy Wola zaprasza mieszkańców na rodzinne spływy kajakowe. Zaplanowano cztery trasy na Utracie,...

Marsz Pamięci 22 Lipca

W 77. rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego Żydowski Instytut Historyczny, wraz z partnerami, zaprasza na Marsz Pamięci 22...