Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr 41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 15.05.2019 r.

UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2019.JBR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

ZAWIADAMIAM,

że na wniosek, który 11.03.2019 r. złożyła i 22.03.2019 r. uzupełniła SGI SA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 14.05.2019 r. została wydana decyzja nr 12/U/2019/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 150 na części dz. ew. nr  41 w obrębie 6-04-01 i na części dz. ew. nr 21 w obrębie 6-04-04 w pasie drogowym ul. Ludwiki w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 kpa można zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77), od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola Joanna Brzozowa, tel. 22 443 57 72.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 10:48, 15 maja 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Wczasy na działce dla Seniorów Woli – zapisy

Zarząd Dzielnicy Wola oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej zapraszają na WCZASY DLA SENIORÓW. W ramach wczasów odbędą się dwa turnusy: I turnus: 24.06-5.07.2019 r. II turnus: 29.07-9.08.2019 r. Miejsce realizacji: Ogródki działkowe przy ul.Dywizjonu 303 W programie zajęcia: -sportowe -artystyczne -edukacyjne i wiele, wiele innych…...

Więcej

Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem #UVam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem.

16 maja rusza VIII Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem #UVam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem.   Celem tegorocznej kampanii...

Rusza nowy projekt skierowany do mieszkańców seniorów dzielnicy Wola m.st. Warszawa p.n.: „Program zajęć rekreacyjno-sportowych dla seniorów – Przyjazne siłownie...