Informacja o sesji z dnia 14.05.2019

VII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 14 maja 2019 roku.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz. Poinformowała, że w dniu 7 maja br. wpłynęło postanowienie nr 136/2019 z dnia 26 kwietnia br. Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pana Jana Nowaka.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu VI/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok (druki nr 43, 46 i 47).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/2019 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. (druk nr 48).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej (druk nr 44).
 6. Rozpatrzenie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2018 rok (druk nr 45).
 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
 8. Informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z VI/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 i 4 porządku obrad podjęła uchwały w sprawie: zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/24/2019 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej oraz przyjęła roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2018 rok.

W dniu sesji złożono łącznie siedem interpelacji/zapytań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola odbędzie się w 11 czerwca 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy (tel.22 44 35790, al. Solidarności 90 pokój 124).

Data opublikowania: 09:38, 30 maja 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Uruchamiamy wolskie stacje metra.

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza już jutro będą otwarte. Tym samym od soboty 4 kwietnia linia metra M2 wydłuży się o trzy kolejne przystanki. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niewiele ponad dwadzieścia minut. – Sieć warszawskiego metra powiększa się...

Więcej

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych...

Zdjęcie ukazujące remont ulicy Górczewskiej

Metro oddaje Górczewską – otwarcie odcinka Płocka-Prymasa

Odcinek ulicy Górczewskiej pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ulicą Płocką będzie znowu dostępny dla kierowców. Wykonawca wolskiego odcinka II linii...