Informacja o sesji z dnia 11.06.2019 roku

VIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 11 czerwca 2019 roku

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.
Przewodnicząca, w imieniu Rady Dzielnicy Wola podziękowała Panu Janowi Nowakowi za wieloletnią pracę w Radzie Dzielnicy Wola, który w związku z objęciem odpowiedzialnej funkcji w administracji publicznej złożył mandat radnego.
Następnie poinformowała, że do Rady Dzielnicy Wola wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnej Anny Heleny Zagórnej. Radna Anna Helena Zagórna po odczytaniu roty złożyła ślubowanie.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu
m.st. Warszawy na 2019 rok (druk nr 50).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (druk nr 51).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 52).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (druk nr 53).

7. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
(druk nr 54).

8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

9. Informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z VII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 porządku obrad podjęła uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok W dalszej części obrad Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie:
– ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Dzielnicy Wola oraz wyboru ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących (pkt. 4 porządku obrad);

– powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy określenia jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących (pkt. 5 porządku obrad);

– powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, określenia przedmiotu jej działania i zadań, okresu, na który jest powołana i jej składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących (pkt. 6 porządku obrad);

Dalej Rada przyjęła stanowisko Rady Dzielnicy Wola w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Stołecznego Warszawy (pkt. 7 porządku obrad).

W dniu sesji złożono łącznie pięć interpelacji/zapytań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola odbędzie się w 2 lipca 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Referacie Obsługi Rady Dzielnicy (tel.22 44 35790, al. Solidarności 90 pokój 124).

Data opublikowania: 15:04, 12 czerwca 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 61581

Restrukturyzacja informacja dla dzielnic

Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym? Skorzystaj z pomocy Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu i elastycznie dobrane raty – miesięczne czy kwartalne oraz nawet do...

Więcej

KAJAKOWA WOLA

Po raz dwunasty Fundacja AVE dzięki dofinansowaniu Dzielnicy Wola zaprasza mieszkańców na rodzinne spływy kajakowe. Zaplanowano cztery trasy na Utracie,...

Marsz Pamięci 22 Lipca

W 77. rocznicę rozpoczęcia wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego Żydowski Instytut Historyczny, wraz z partnerami, zaprasza na Marsz Pamięci 22...