Udany pilotaż nowatorskiego systemu do nauki matematyki

W sześciu wolskich podstawówkach realizowany był projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”, w ramach którego prowadzony był pilotaż informatycznego systemu wsparcia nauczania matematyki, opracowanego przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Wola była pierwszą dzielnicą, w której testowano to rozwiązanie. Teraz czas na podsumowanie trwającej pół roku pracy.

Specjaliści z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej opracowali unikalny na skalę światową system informatyczny, który wspomaga uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki. Specjalna platforma internetowa zawiera zestawy interaktywnych zadań o zróżnicowanym poziomie trudności, a jedną z głównych zalet jest spersonalizowana edukacja, ponieważ system sam dostosowuje się do poziomu danego ucznia. – Innowacyjne podejście do kwestii edukacyjnych jest bardzo istotne, dlatego od razu zainteresowaliśmy się tym systemem. Testowaliśmy go w sześciu naszych szkołach podstawowych przez blisko pół roku i już możemy powiedzieć, że zdał swój egzamin – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, burmistrz dzielnicy Wola. – Po tak udanym początku liczymy, że będziemy projekt kontynuować w kolejnych latach i że nasi uczniowie przyczynią się do rozwoju tej platformy – dodaje.

Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” był na Woli realizowany w Szkołach Podstawowych nr.: 25, 63, 132, 221, 225 i 236 przez ostatnie pół roku. – Pierwotnie podpisaliśmy umowę na udostępnienie systemu dla 100 uczniów klas IV, jednak ostatecznie z tego innowacyjnego rozwiązania korzystało aż 330 wolskich uczniów – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.

To było kilka miesięcy intensywnej pracy. – W okresie trwania pilotażu uczniowie rozwiązali 89019 zadań, z czego 62291 poprawnie, co daje wynik 69,97% poprawnych odpowiedzi. Oznacza to, że każdy uczeń biorący udział w programie rozwiązał średnio 270 zadań – mówi Artur Jackowski kierujący zespołem odpowiedzialnym za zeszyt.online (silnik systemu).

System współpracuje z uczniem pomagając mu samodzielnie dojść do prawidłowego rozwiązania danego zadania. Za każdym razem, kiedy zadanie nie zostało rozwiązane prawidłowo, system zachęcał ucznia do wykonania zadań pomocniczych. Uczeń był również proszony o wykonanie zadania sprawdzającego, które było podobne do tego, w którym popełnił błąd. System jest chwalony zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. – Ciekawy interfejs oraz rozbudowany system motywacyjny zachęca uczniów do częstego logowania się na platformie. System rozpoznaje zdolności ucznia, tworzy jego profil i dostosowuje stopień trudności zadań. Dzięki temu uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość prowadzenia indywidualnego toku nauczania. Program  ten to doskonałe narzędzie dydaktyczne. Nauczyciel wie z jaką partią materiału uczeń ma problem i może się skoncentrować na pracy nad konkretnymi zagadnieniami. Sami uczniowie chętnie też korzystają z tego narzędzia – mówi Elżbieta Krużyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 225.

Data opublikowania: 12:41, 1 lipca 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...