Informacja o sesji z dnia 02.07.2019 roku

IX Sesja Rady Dzielnicy Wola – 2 lipca 2019 roku.

Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Urszula Kęcik-Staniszewska.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu VIII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok (druk nr 56).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (druk nr 57).
 5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
 6. Informacje.
 7. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z VIII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 czerwca 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 porządku obrad podjęła uchwałę w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok W dalszej części obrad Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szpitala Wolskiego (pkt.4 porządku obrad).
W dniu sesji złożono łącznie siedem interpelacji/zapytań.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola odbędzie się w 27 sierpnia 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Wola (tel.22 44 35790, al. „Solidarności” 90 pokój 124).

Data opublikowania: 15:38, 3 lipca 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Kreatywne zajęcia on- line w domu dla mieszkańców. #ZostanWDomu i baw się dobrze.

W związku ze stanem epidemii ośrodki kulturalne na Woli przygotowały bogatą ofertę zajęć zdalnych. Do akcji #ZostanWDomu włączyły się m.in. wolska Biblioteka Publiczna, Wolskie Centrum Kultury czy Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, inspirując czy ucząc na odległość.   Wolskie instytucje kulturalne i edukacyjne przygotowały...

Więcej

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie...

Uwaga! Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości

W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na...