Informacja o X Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

X Sesja Rady Dzielnicy Wola – 27 sierpnia 2019 roku.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu IX/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/36/2019 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola (dot. Skweru Bohdana Lacherta).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej
 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
 8. Informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z IX/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia
2 lipca 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 – 6 porządku obrad podjęła uchwały
w sprawie:

 • w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/36/2019 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019r.
 • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola (dot. Skweru Bohdana Lacherta).
 • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy TwardejW dniu sesji złożono łącznie pięć interpelacji/zapytań.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola
odbędzie się w 17 września 2019 roku.

Stenogramy i protokoły z sesji Rady Dzielnicy oraz uchwały, stanowiska i aktualne informacje dotyczące Rady Dzielnicy znajdują się w serwisie internetowym urzędu www.wola.waw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w http://bip.warszawa.pl oraz w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Wola (tel.22 44 35790, al. „Solidarności” 90 pokój 124).

Data opublikowania: 14:41, 28 sierpnia 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Zmiany na ul. Górczewskiej.

W piątek, 24 stycznia w południe wykonawca wolskiego odcinka II linii metra otworzy fragment ul. Górczewskiej w rejonie stacji Księcia Janusza. Połączenie z arterią odzyskają ulice E. Ciołka, Księcia Janusza i Jana Olbrachta. Swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.  Stacje wolskiego odcinka II...

Więcej

Oficjalne otwarcie sezonowej hali w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie

15 stycznia 2020 r. o godz.11:00 w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie sezonowej...

28 finał WOŚP w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi

finał WOŚP w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej...