Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne 2019 za nami

W dniu 7 września b.r. wielu mieszkańców, korzystając z pięknej pogody, odwiedziło Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne, które zorganizowane zostało w ramach imprezy KERCELAK. Tym razem organizatorzy zaprosili na skwer w okolicy ronda „Kercelak” – u zbiegu al. „Solidarności”, ul. Leszno i ul. Okopowej.

 

Swoje oferty zaprezentowały lokalne instytucje, placówki zdrowia, organizacje pozarządowe i inni partnerzy. Na mieszkańców czekały nieodpłatne konsultacje, badania profilaktyczne oraz porady dot. zdrowego stylu życia, aktywizacji, profilaktyki i ofert pomocowych. Można było zwiększyć wiedzę o swoim zdrowiu poprzez pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczenie poziomu cukru we krwi oraz naukę samobadania piersi na fantomie. Specjaliście udzielili porad m.in. z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych – w tym nowotworowych i kardiologicznych, porad żywieniowych oraz porad z zakresu profilaktyki chorób układu narządu ruchu. Osoby w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego mogły dowiedzieć się o możliwych formach wsparcia na Woli poprzez centra zdrowia psychicznego, zaś zainteresowani pacjenci mieli szansę porozmawiać z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Uczestnicy Miasteczko przygotowali dla mieszkańców materiały edukacyjno – informacyjne, w tym najnowsze wydanie publikacji „Wola dla Seniora – Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów” oraz kalendarium obchodów „Wolskie Dni Seniora 2019”. Podczas imprezy miała miejsce inauguracja poradnika pt. „Serce dla Woli – poradnik dla mieszkańców nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych”, przygotowany przez Dzielnicę Wola razem z Polską Unią Organizacji Pacjenckich. Mieszkańcy otrzymali również poradnik dla osób opiekujących się chorymi na choroby otępienne, poradniki dot. zdrowia psychicznego, w tym psychoz i depresji oraz poradnik nt. zdrowego odżywiania.

 

Całe rodziny miały okazję również spędzić czas na wspólnych animacjach, grach i zabawach przygotowanych przez fundacje NEBO i Hereditas, na co dzień prowadzące Miejsca Aktywności Lokalnej – Domy Sąsiedzkie przy ul. Piaskowej 7 oraz Olbrachta 9. Fundacja Kreatywni w Działaniu zaś zaprosiła wszystkich zainteresowanych do stworzenia wspólnych murali.

Do Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego zaprosili:

 1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 2. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
 3. Fundacja EMERYT
 4. Fundacja NEBO
 5. Fundacja HEREDITAS
 6. Fundacja Po Prostu
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 8. Projekt pn. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami psychicznymi – testowanie i wdrażanie”
 9. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
 11. Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa”
 12. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
 13. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ
 14. Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
 15. Wolska Rada Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 16. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zapraszamy za rok!

Inne aktualności

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu, nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś objęty...

Więcej

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Pomoc prawna także dla osób wykluczonych cyfrowo

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo,...