Pierwsza pomoc dla pracowników Caritas na Woli

Dzięki współpracy wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej przybliżyli funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Przedstawili zebranym sposoby postępowania z poszkodowanymi – zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Omówili także właściwe postępowanie w przypadku ataku padaczki, zadławienia oraz omdlenia.

Celem utrwalenia wiedzy zebrani otrzymali zakładki do książek z instrukcją udzielania pier

wszej pomocy oraz elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo po zmroku.

Data opublikowania: 09:27, 20 września 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Szkolenia w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

W Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla społeczności lokalnej w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Szkolenia adresowane są do osób, które z uwagi na...

Więcej

Rozmowy o bezpieczeństwie z wolskimi seniorami

Na co powinni uważać seniorzy? Dlaczego skradzione dokumenty należy zastrzec? Czy policjanci proszą o przekazanie pieniędzy? Odpowiedzi na te pytania...

Wizyta u stulatki

Dwieście lat dla stulatki z Woli

Pani Genowefa Bednarska dołączyła do zacnego grona najstarszych mieszkańców Warszawy. 18 stycznia 2020 roku skończyła 100 lat. Życzenia z tej...