Jaka strefa płatnego parkowania na Woli? Konsultacje społeczne

plakat_ZDM_wola

W związku z apelami mieszkańców i władz Woli, Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje koncepcję poszerzenia strefy płatnego parkowania na Woli. Pomysł wiąże się z planowanym otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co zmieni sytuację parkingową w tej części miasta. 

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania obszaru pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ul. Okopową i Towarową. Rejony te są narażone na największy deficyt miejsc postojowych po uruchomieniu nowych stacji metra. Metro to olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców, ale przyczynia się również do większego niedoboru miejsc parkingowych. Wielu kierowców z dalszych dzielnic korzysta bowiem z ulic w pobliżu stacji, aby zaparkować samochód i przesiąść się do metra. W ciasnej śródmiejskiej zabudowie nie ma miejsca na garaże „parkuj i jedź”, a wąskie uliczki szybko zapełniają się pozostawionymi na cały dzień samochodami osób przesiadających się do metra, utrudniając znalezienie miejsca okolicznym mieszkańcom.

Rozwiązaniem tego problemu ma być wprowadzenie stref płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Obszar analizy ZDM podzielił na 7 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Odbędą się też dwa spotkania podsumowujące, na których będzie można zapoznać się z całym projektem.

Spotkania (zawsze o 18:00):

14 października (poniedziałek) Obszar 1 – Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6
17 października (czwartek) Obszar 2 – ul. Jaktorowska 6 (Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)
21 października (poniedziałek) Obszar 3 – Szkoła Podstawowa nr 139 , ul. Syreny 5/7
22 października (wtorek) Obszar 4 – Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76
23 października (środa) Obszar 5 – Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Żytnia 40
28 października (poniedziałek) Obszar 6 – Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55a
30 października (środa) Obszar 7 – Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3

Spotkania ogólne (o całym projekcie):

7 listopada (czwartek), godz 18-20, Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Grabowska 1
9 listopada (sobota) godz 11-13, Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Płocka 30

Data opublikowania: 11:06, 8 października 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Jubileusz 60-lecia małżeństwa

Jubileusz 60-lecia małżeństwa

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Diamentowe Gody” to jubileusz niezwykły. Tak wspaniałą rocznicę obchodzili 23 stycznia 2020 roku Państwo Regina i Janusz Kunatkowscy.  Z okazji 60. rocznicy pożycia małżeńskiego, zastępca burmistrza Woli – Robert Rafałowski wręczył jubilatom okolicznościowy dyplom i kwiaty, a...

Więcej

„ŚWIETLINA MARZEŃ”  w Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja

„ŚWIETLINA MARZEŃ”  w Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja   Dnia 22 stycznia 2020 r. o godz.11:30 w Szkole...

„ŚWIETLICA MARZEŃ” otwarta.

Dnia 22 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie „Świetlicy...