Konsultacje – konkursy z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zapraszamy do konsultacji zadań konkursowych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w roku 2020:

 

1. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej.

2. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.

3. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.

4. Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie jadłodzielni.

 

Uwagi prosimy przesłać do 5 listopada br. (wtorek) do godziny 15.00 na adres wpietka@um.warszawa.pl

W załączeniu treść projektów ogłoszeń konkursowych.

Pliki

Data opublikowania: 18:02, 15 października 2019

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00. Do 23 kwietnia br. przedłużono...

Więcej

Uwaga! Ważna informacja w sprawie płatności podatku od nieruchomości

W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na...

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zmianie uległy zasady obowiązujące przy zapisach dzieci na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w...