Konsultacje zadań konkursowych: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do konsultacji zadań konkursowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

  1. Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 5 lat z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
  2. Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku
  3. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2020 -2021
  4. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół w 2020 roku
  5. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w 2020 roku

Uwagi prosimy przesłać do 5 listopada br. (wtorek) do godziny 15.00 na adres profilaktyka.wola@um.warszawa.pl

W załączeniu treść projektów ogłoszeń konkursowych.

Data opublikowania: 09:37, 17 października 2019

Kategorie: ,

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...