Informacja o sesji XII/2019

XII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 17 października 2019 roku.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu XI/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania Załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wola.
 5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 2/2019 na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 6. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 3/2019 na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
 8. Informacje.
 9. Zamknięcie sesji

Rada przyjęła protokół z XI/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia
24 września 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 – 6 porządku obrad Rady Dzielnicy Wola podjęła uchwały w sprawie:

– zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.· Warszawy na 2019 rok,

– zaopiniowania Załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały· budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wola,

– rozpatrzenia skargi Nr 2/2019 na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania· Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

– rozpatrzenia skargi Nr 3/2019 na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej· w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W dniu sesji złożono łącznie dwanaście interpelacji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola
odbędzie się w 19 listopada 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 13:27, 21 października 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...