ZARZĄDZENIE NR 1691/2019 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 listopada 2019 r.

GP-OR.0050.1691.2019

ZARZĄDZENIE NR 1691/2019

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 15 listopada 2019 r.

 

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

Urzędu m.st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 j.t. z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

  • 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r.
  • 2. Do poinformowania mieszkańców o postanowieniu, o którym mowa w § 1, zobowiązuje się:
  • burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy – poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia we wszystkich lokalizacjach urzędów dzielnic;
  • Biuro Organizacji Urzędu – poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia w pozostałych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy;
  • Biuro Marketingu Miasta – przez podanie do wiadomości mediom w ramach kontaktów służbowych;
  • 3.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

Rafał Trzaskowski

 

Data opublikowania: 13:11, 18 listopada 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe „Czas dla zawodowców na Woli”. Szkolenia zorganizowane były w ośmiu wolskich zespołach szkół kształcący w zawodach. W spotkaniach uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy i wychowawcy...

Więcej

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...

Wolska Zbiórka Krwi- Rusza kolejna edycja

Dzielnica Wola zaprasza do udziału w kolejnych Wolskich Zbiórkach Krwi w roku 2020. Do podzielenia się zdrowiem zapraszamy w tym...