Informacja o sesji XIII/2019

XIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 19 listopad 2019 roku.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz.

Rada przyjęła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu XII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok (druki nr 80, 81, 82).
  4. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 4/2019 na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (druk nr 83).
  5. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 5/2019 na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (druk nr 84).
  6. Podjęcie uchwały Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Nr 6/2019 na działania Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (druk nr 85).
  7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

Rada przyjęła protokół z XII/2019 Sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia
17 października 2019 r. Następnie zgodnie z pkt. 3 – 6 porządku obrad Rady Dzielnicy Wola podjęła uchwały w sprawie:

– zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.
Warszawy na 2019 rok,

– rozpatrzenia skargi Nr 4/2019 na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

– rozpatrzenia skargi Nr 5/2019 na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Zarządu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy,

– rozpatrzenia skargi Nr 6/2019 na działania Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W dniu sesji złożono łącznie 23 interpelacje.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja Rady Dzielnicy Wola
odbędzie się w 10 grudnia 2019 roku.

Data opublikowania: 13:25, 21 listopada 2019

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Zmiany na ul. Górczewskiej.

W piątek, 24 stycznia w południe wykonawca wolskiego odcinka II linii metra otworzy fragment ul. Górczewskiej w rejonie stacji Księcia Janusza. Połączenie z arterią odzyskają ulice E. Ciołka, Księcia Janusza i Jana Olbrachta. Swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.  Stacje wolskiego odcinka II...

Więcej

Oficjalne otwarcie sezonowej hali w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie

15 stycznia 2020 r. o godz.11:00 w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie sezonowej...

28 finał WOŚP w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi

finał WOŚP w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej...