Wola zgłasza uwagi do planowanych zmian w komunikacji miejskiej

Trwają organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego konsultacje społeczne dotyczące zmian w układzie komunikacyjnym po otwarciu stacji metra: Księcia Janusza, Młynów i Płocka. Dzielnica ma szereg wątpliwości związanych z proponowanymi rozwiązaniami. Najbardziej kontrowersyjne są propozycje dotyczące skrócenia linii 102, 105, 171 oraz 520.

 Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił projekt zmian w układzie komunikacyjnym po otwarciu stacji metra: Księcia Janusza, Młynów i Płocka. Obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. W ich ramach mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi na adres mailowy konsultacje@ztm.waw.pl. W przyszłym roku odbędzie się również sześć spotkań: na Woli, Bemowie i Śródmieściu. Opinie będą zbierane do 9 lutego 2020 r.

 Już teraz do Urzędu Dzielnicy Wola wpływają liczne skargi mieszkańców. W związku z tym Dzielnica przesłała do Zarządu Transportu Miejskiego swoje uwagi do zaproponowanego projektu zmian. – Najbardziej kontrowersyjne są propozycje dotyczące skrócenia linii 102, 105, 171 oraz 520. Każda z tych linii pełni bardzo ważną funkcję w układzie komunikacyjnym Woli, a ich skrócenie znaczenie pogorszy jakość transportu publicznego w tej części Warszawy – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Jest to doskonale widoczne na przykładzie linii 105. Pasażerowie jadący  w stronę centrum miasta będą musieli przesiadać się do metra, by przejechać nim dwie stacje, a następnie znowu zmienić środek transportu. Uważam, że obecna sytuacja, kiedy niektóre autobusy tej linii jeżdżą na trasie os. Górczewska – Browarna jest rozwiązaniem optymalnym. W związku z tym zwracam się z prośbą o pozostawienie kursów, które docierałyby do pętli Browarna – dodaje.

Z kolei wycofanie linii 171 radykalnie pogorszy połączenie Woli z Powiślem, Torwarem i Stadionem Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego. Z kolei na ul. Koźmińskiej jest szkoła dla osób niedowidzących, z usług której korzysta wielu mieszkańców Woli i Bemowa. Natomiast linie 520 i 102 zapewniają wygodne połączenie z prawobrzeżną stroną Warszawy. – Układ transportu publicznego na Woli powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Atrakcyjne połączenia autobusowe i tramwajowe, które będą współgrać z nowymi stacjami metra zwiększą popularność transportu publicznego – mówi burmistrz Strzałkowski.

Data opublikowania: 10:35, 19 grudnia 2019

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...