Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Warszawa, 21 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.15.2019.JBR

WOM-BO/32052/19

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zw. d. „Kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek złożony 20 listopada 2019 r., przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, 21 stycznia 2020 r. została wydana decyzja nr 2/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN na dz. ew. nr 23/1, 27/1 obr. 6-05-03 w pasie drogowym ul. Goleszowskiej i ul. Jana Kazimierza w dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Pouczenie

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90, pokój 212, tel. 22 443 57 77, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Joanna Brzozowa, jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon 22-443-57-72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Data opublikowania: 13:49, 21 stycznia 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Uruchamiamy wolskie stacje metra.

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza już jutro będą otwarte. Tym samym od soboty 4 kwietnia linia metra M2 wydłuży się o trzy kolejne przystanki. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niewiele ponad dwadzieścia minut. – Sieć warszawskiego metra powiększa się...

Więcej

Obniżenie czynszu z powodu epidemii koronawirusa

Zarząd Dzielnicy Wola, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, ustalił zasady jednokrotnego obniżenia czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych usytuowanych...

Zdjęcie ukazujące remont ulicy Górczewskiej

Metro oddaje Górczewską – otwarcie odcinka Płocka-Prymasa

Odcinek ulicy Górczewskiej pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a ulicą Płocką będzie znowu dostępny dla kierowców. Wykonawca wolskiego odcinka II linii...