X edycja konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową – S3KTOR

0Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest organizatorem konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje pozarządowe na rzecz Warszawy i jej mieszkańców. Jest to jubileuszowa X edycja konkursu.

Od 2010 roku nagradzane są najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy. W minionych edycjach konkursu udział wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze inicjatywy. Poprzez promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje pozarządowe, zachęcamy mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda. Natomiast nagroda Grand S3KTOR Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie.

Zgłoszeń można dokonywać w trzech kategoriach podstawowych oraz Grand S3KTOR.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 11 lutego 2020 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

1) w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/

2) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Komunikacji Społecznej (zwanego dalej CKS), na adres: ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do CKS;

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.warszawa.pl;

4) przesłać faksem na numer 22 443-34-02.

Przypominamy zeszłorocznych zwycięzców:

W pierwszej kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY laureatem została inicjatywa pn. –  Polska Nieodległa, realizowana przez  Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”.

W S3KTORZE NOWATORSKIM – laureatem został projekt  Siłownia Szczęśliwej Drogi, realizator Fundacja Szczęśliwej Drogi.

S3KTOR PROGRAMOWY – w tym przypadku Kapituła nagrodziła inicjatywę – Zanim Przeminę, której realizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum Domowe.

NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW otrzymała inicjatywa OTWARTA PRACOWNIA JAZDÓW realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Nagroda specjalna  – przypadła Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT GRAND S3KTOR przyznawana organizacji, która prowadzi działania skierowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców co najmniej od dziesięciu lat  została wręczona Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA. Organizacja otrzymała nagrodę finansową w kwocie 20 000 zł.

Więcej informacji: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor-2019

Data opublikowania: 13:17, 23 stycznia 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu, nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś objęty...

Więcej

Granty dla przedsiębiorczych kobiet.

Program Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet, to program, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie...

Pomoc prawna także dla osób wykluczonych cyfrowo

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo,...