Złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar egzekucji na Lesznie

76. rocznica egzekucji na Lesznie

76. rocznicę egzekucji na Lesznie uczcili złożeniem kwiatów przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola oraz rodzin ofiar

Siedemdziesiąt sześć lat temu, 11 lutego 1944 roku, Niemcy publicznie powiesili 27 więźniów Pawiaka na balkonie ruin domu przy ulicy Leszno (na terenie dawnego getta). Wiszące ciała pozostawiono na jakiś czas, aby warszawiacy zapamiętali ten straszny obraz.

11 lutego 2020 roku kwiaty w imieniu mieszkańców oraz Rady i Zarządu Dzielnicy Wola złożyli pod pomnikiem Pamięci 27 Ofiar egzekucji zastępcy burmistrza Dzielnicy Wola  – Grażyna Orzechowska Mikulska i Wojciech Lesiuk oraz członkinie rodziny jednej z ofiar egzekucji.

Na balkonach spalonego domu przy ul. Leszno, naprzeciwko gmachu Sądów, powieszono tego dnia 27 Polaków. Przez wiele godzin ciała zakładników zwisały bezpośrednio za murem getta (dzielącego Leszno na stronę „aryjską” i „niearyjską”). Przechodniom nie wolno było zatrzymywać się przy miejscu egzekucji, ale samą scenę można było obserwować bez przeszkód. W miejscu domów przy ul. Leszno przebiega dziś al. Solidarności, gdzie pod numerem 84 znajduje się miejsce pamięci.

76. rocznica egzekucji na Lesznie

Data opublikowania: 09:56, 12 lutego 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 65898

Kiedy plan miejscowy dla rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Nadal trwają prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Wolskiej i ul. Płockiej. Dzielnica zwróciła się do prezydenta Warszawy z prośbą o określenie terminu uchwalenia planu, gdyż przedłużająca się procedura planistyczna i brak planu miejscowego stwarza poważne ryzyko niekontrolowanej zabudowy...

Więcej

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe...

„Zima w mieście” na Woli

Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez...