Trwa remont budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9

W budynku przy ul. Piaskowej 9 prowadzone są prace związane z modernizacją i wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych tego obiektu. Zaawansowanie prac przekroczyło 60 proc. wartości umowy. ZGN Wola przeznaczy na ten cel 6,2 mln zł.

Prace remontowe w budynku przy ul. Piaskowej realizowane są zgodnie z harmonogramem. – Nie mamy żadnych opóźnień, a zaawansowanie robót przekroczyło 60 proc. wartości umowy. To bardzo ważne gdyż, dopiero po zakończeniu remontu mieszkańcy będą mogli powrócić do tego budynku – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Na zakończenie prac remontowych czeka 75 rodzin. Pozostali mieszkańcy zdecydowali, że pozostaną na stałe w lokalach zamiennych przydzielanych przez Urząd Dzielnicy Wola.

Remont prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnej technologii taśm kompozytowych z włókna węglowego. – Dzięki temu zagwarantowana będzie zwiększona wytrzymałość konstrukcji pod względem rozciągania i zginania konstrukcji budynku – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola. Wykonawcą remontu jest firma KRAK-INŻ. Sp. z o.o., która ma już doświadczenie w pracach związanych ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu budowlanego za pomocą taśm kompozytowych z włókna węglowego.

Prace prowadzone są na wszystkich kondygnacjach. Na czterech najwyższych kondygnacjach zakończył się już montaż taśm kompozytowych. Na pozostałych odkrywane są stropy i skuwane tynki, tak aby można było wklejać taśmy kompozytowe, które wzmocnią konstrukcję budynku. Prowadzone są również roboty murarskie i związane z elektryką. – Najpóźniej w kwietniu będziemy chcieli ogłosić przetarg na wykonawcę, który zajmie się pracami wykończeniowymi i odtworzeniowymi – podkreśla dyrektor Matejewski.

Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dotyczącą złego stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 9. Inspektor nakazał natychmiastowy remont, do przeprowadzenia którego konieczne było wykwaterowanie lokatorów z drugiej, trzeciej i czwartej klatki i umieszczenie ich w lokalach zastępczych. Decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Konieczność wykwaterowania mieszkańców potwierdził również Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Data opublikowania: 13:12, 24 lutego 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...