Zamknięte placówki sportowe, kulturalne i socjalne. Odwołane wydarzenia

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, nieczynne są dzielnicowe placówki kulturalne, sportowe i socjalne. Odwołane zostały również wszystkie planowane w najbliższym czasie wydarzenia organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne. 

Od 12 marca 2020 roku nieczynne są:

 • Wolskie Centrum Kultury wraz z filiami
  Placówka zawiesiła działalność związaną z edukacją kulturalną (zajęcia zostały odwołane), zawieszona została również działalność Kawiarni Sąsiedzkiej oraz wydarzenia o charakterze „sąsiedzkim”. Odwołane zostały wszystkie próby, które grupy artystyczne organizowały w placówkach WCK.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji – wszystkie obiekty
  Karnety uprawniające do korzystania z obiektów OSiR Wola zostaną przedłużone o czas zamknięcia obiektów.
 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola wraz z filiami
  Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia placówek nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: Ośrodek Wsparcia Seniorów na okres do końca marca br., Klub Samopomocy „Pod Daszkiem” do końca marca 2020 r.
 •  Placówki Wsparcia Dziennego finansowane przez Urząd Dzielnicy Wola:
  – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Monte Cassino 6;
  – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, ul. Obozowa 63/65;
  – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, Gniazdo nr 16, ul. Ożarowska 69a;
  – Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Sokołowska 4;
  – Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Okopowa 29B;
  – Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i animacji Społecznej Praga Północ, Wolska ULICA, 3 grupy uliczne prowadzone w rejonie Młynowa, Piaskowej oraz Ulrychowa.
 • Inne placówki:
  – Klub Młodzieżowy Zamiast, prowadzony przez Fundację Nebo, ul. Nowolipie 18B;
  – Fundację Nebo, Dom Sąsiedzki na ul. Piaskowej;
  – Fundacja Hereditas – Dom Sąsiedzki na ul. Jana Olbrachta 9.

Odwołane zostały wszystkie planowane w najbliższym czasie imprezy sportowe i kulturalne organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne. Z kolei w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, zostały przesunięte terminy realizacji projektów dotowanych w ramach konkursów i tzw. małych dotacji.

Zalecenia dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa:
Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie
Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie: www.pssewawa.pl

Data opublikowania: 11:20, 12 marca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...