Co załatwisz w urzędzie – ograniczenia w związku z epidemią

Zmiany w funkcjonowaniu WOM

Ze względów bezpieczeństwa, a także w trosce o zdrowie oraz życie mieszkańców i pracowników Urzędu Dzielnicy Wola wprowadzono szereg ograniczeń. Sprawdź, co obecnie załatwisz w urzędzie. 

URZĄD PRACUJE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE:
1. Wydawanie gotowych dowodów osobistych (po umówieniu się tel. 22 443 59 73)
2. Wydawanie gotowych praw jazdy (po umówieniu się tel. 22 443 59 68)
3. Rejestracja fabrycznie nowych samochodów kupionych w salonie (po umówieniu się tel. 22 443 59 51)
4. Składanie pism i wniosków (za potwierdzeniem wpływu, bez weryfikacji merytorycznej)

WSZYSTKIE INNE SPRAWY SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA POZA TYMI, KTÓRE MOŻNA ZREALIZOWAĆ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMU EPUAP/EMPATIA

URZĄD STANU CYWILNEGO przy al. Solidarności 90 – ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA
Lista czynnych siedzib Urzędu Stanu Cywilnego (nie obowiązuje rejonizacja):

ul. Falęcka 10 (Mokotów)
ul. Grochowska 274 (Praga Południe)
ul. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ)
ul. Andersa 5 (Śródmieście)
ul. Kondratowicza 20 (Targówek)
pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
ul. Włókiennicza 54 (Wawer)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
W sprawie podatku od nieruchomości należy kontaktować się z Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. Tel. 22 443 09 00 lub 22 443 09 01. Płatność podatku tylko i wyłącznie z decyzją/wezwaniem.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy odwiedzić stronę http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia
Jeżeli Twój budynek jest na liście przekształconych to opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w roku 2020 nie ponosimy. Informacja zostanie przesłana do domu pocztą – listem poleconym. Jeżeli budynek widnieje jako nieruchomość nieprzekształcona należy wnieść opłatę w takiej samej wysokości co w zeszłym roku i na ten sam numer konta.

SPRAWY LOKALOWE
W sprawach lokalowych zalecany jest kontakt bezpośrednio do Wydziału Zasobów Lokalowych: tel. 22 44 35 880.

NOWE ZASADY OBSŁUGI
1. Zakaz wstępu do budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 z wyłączeniem miejsca obsługi;
2. W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców czynny w godz. 8:00–16:00
3. Płatności dokonywać można tylko we wpłatomatach – nie można płacić gotówką;
4. Wstrzymane zostaje wydawanie numerków;
5. Na sali obsługi mogą przebywać jedynie osoby aktualnie obsługiwane;
6. Pozostałe osoby oczekują w kolejce na zewnątrz budynku zachowując bezpieczny odstęp 1,5 metra.
7. Zawieszona zostaje obsługa wniosków CEIDG;
9. Zamknięte dla mieszkańców zostają siedziby Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Syreny 18 oraz Żelaznej 99;

Obsługa wniosków CEIDG – szczegółowe informacje

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. 2018 r. poz. 647) wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia można dokonywać z datą wsteczną.

Wnioski CEIDG można przesyłać bezpośrednio do systemu CEIDG za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego poprzez stronę internetową www//ceidg.gov.pl.

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Dzielnicy Wola: 22 443 5710; 22 443 5711.

30-dniowy termin rejestracji pojazdu

Osoby, które nie dokonają w terminie 30 dni rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140mb. Ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.

 

Zmiany w działaniu UD Wola

Pliki

Data opublikowania: 21:12, 15 marca 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...