Opłata podatku od nieruchomości – Centrum Obsługi Podatnika

Od 1 stycznia 2020 r. pobór opłat z tytułu podatku od nieruchomości realizowany jest przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57. Urząd Dzielnicy Wola nie jest już urzędem właściwym do obsługi w tym zakresie – wszelkie sprawy związane z podatkiem od nieruchomości należy załatwiać poprzez COP. 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z trwającym stanem epidemii, decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2020 rok będą wydawane przez Centrum Obsługi Podatnika sukcesywnie, w miarę możliwości ich realizacji. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty raty podatku w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W doręczonej decyzji znajdą się wszystkie informacje dotyczące:

– wysokości zobowiązania podatkowego
– terminu zapłaty raty podatku
– nowego indywidualnego numeru rachunku bankowego

Decyzje podatkowe zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, w przypadku gdy podatnik po otrzymaniu decyzji nie będzie w stanie uregulować podatku może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie płatności na dogodne raty.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, Centrum Obsługi Podatnika zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. W celu ułatwienia kontaktu zostały uruchomione dodatkowe numery telefonów:

519 066 098
514 603 566
509 647 711
22 325 91 41
22 325 91 42
22 443 99 91

e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych

Data opublikowania: 13:13, 24 marca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Zajęcia psychologiczne dla dzieci i rodziców

Rodzicem być, sobą być – warsztaty psychologiczne online

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu „Rodzicem być – sobą być”, czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z...

Więcej

Akcja „Kupuj na Woli” – wspierajmy lokalnych przedsiębiorców

Dzielnica startuje z akcją „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy świadczących...

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Jeżeli: jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki, nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub...