Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Warszawa wspiera seniorów z Woli

Jeżeli:

  • jesteś z grupy wysokiego ryzyka ze względu na wiek lub inne czynniki,
  • nie masz wsparcia ze strony sąsiadów lub rodziny,
  •  jesteś w stanie pokryć koszt zakupów, jednak ze względu na podwyższone ryzyko nie wychodzisz z domu,
  • nie jesteś w kwarantannie,
  • nie jesteś objęty inną opieką,

zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”:
tel. 22 325 66 44; e-mail: wola.wsparcie@um.warszawa.pl
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Wsparcie Zespołu polega na zorganizowaniu raz w tygodniu:

  • zrobienia zakupów,
  • wyniesienia śmieci,
  • innej czynności umożliwiającej pozostanie w domu.

Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera” zachęca również mieszkańców do włączenia się w pomoc sąsiedzką. 

Sprawdź czy w Twojej okolicy mieszka osoba starsza, z obniżoną odpornością, która w związku z zagrożeniem koronawirusem nie powinna wychodzić z domu nawet po zakupy.

Co możesz zrobić?

1.  Zapytaj sąsiada czy nie potrzebuje Twojego wsparcia.
2.  Pobierz plakat i umieść ofertę osobistej pomocy: tutaj
3.  Wywieś plakat na swoim bloku/domu.
4.  Zachęć do włączenia się innych sąsiadów

Prosty gest ma znaczenie!

Data opublikowania: 11:08, 7 kwietnia 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...