Pierwsze koszenie trawników: tylko niezbędne minimum

Teren zielony w Warszawie

W tym roku koszenie trawników na terenach miejskich było świadomie wstrzymywane z powodu suszy i zgodnie z rekomendacją Miasta Stołecznego Warszawy. Obecne nasilenie opadów i wzrost traw oraz chwastów spowodowało konieczność skoszenia trawników na wybranych obszarach Woli.
Dzielnica zadba jednocześnie o bioróżnorodność i zapobieganie wysychania terenów zielonych. 

Z myślą o środowisku i w trosce o naszą wspólną przestrzeń, obserwujemy i analizujemy na bieżąco sytuację panującą na terenach zielonych.

Wzrost ilości opadów, a co za tym idzie wzrost traw i chwastów, spowodowało konieczność koszenia na wybranych terenach zieleni. Dzielnica podjęła decyzję o koszeniu trawników tylko w przestrzeni pasów przyulicznych i miejsc, gdzie mieszkańcy zwracali uwagę na trudności w korzystaniu z zielonej przestrzeni.

Nie będą natomiast obecnie koszone skwery i parki.

Ważnym aspektem zabiegów pielęgnacyjnych zieleni jest zapewnienie bezpieczeństwa i widoczności użytkownikom ruchu drogowego – kierowcom i pieszym. Bardzo istotne są również względy sanitarne i estetyczne, ponieważ wysoka trawa utrudnia widoczność, usuwanie śmieci czy sprzątanie psich odchodów.

Koszenie jest warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju traw. Dbamy o kondycję miejskich trawników, a ograniczając koszenie mamy na uwadze bioróżnorodność. Staramy się zachować możliwie jak najwyższy poziom skoszonej trawy tak, aby nie doprowadzić do wyschnięcia terenu.

Data opublikowania: 14:04, 20 maja 2020

Kategorie: ,

Inne aktualności

Pomoc dla organizacji pozarządowych podczas epidemii

W ostatnim czasie rząd wprowadził już trzy wersje tzw. tarczy antywirusowej, jednocześnie samorządy inicjują swoje działania pomocowe. Dla wielu organizacji pozarządowych odnalezienie się w tych dokumentach jest bardzo trudne, często ponad ich możliwości merytoryczne i siły. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw tym...

Więcej

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez...

Start 15 Edycji Kampanii Społecznej Lodołamacze 2020

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców  Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe...