Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elementów sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na dz. ew. nr 47, 48/5, 48/6 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Siedmiogrodzka).

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.7.2020.KJE

WOM-BO/12643/20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „Kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek złożony 6 kwietnia 2020 r., ostatecznie uzupełniony 27 maja 2020 r., przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, 23 czerwca 2020 r. została wydana decyzja nr 6/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elementów sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na dz. ew. nr 47, 48/5, 48/6 w obrębie 6-04-01 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy (adres inwestycji: ul. Siedmiogrodzka).

Pouczenie

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90.
W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne. Postępowanie administracyjne prowadziła podinspektor Klaudia Jenicz, e-mail: kjenicz@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-57-83, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Data opublikowania: 08:17, 25 czerwca 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Akcja Lato w Mieście

Na Woli Lato w Mieście trwa w najlepsze! Dzieci, które zostały na wakacje w domu mogą korzystać z kolejnej edycji Akcji Lato w Mieście w wolskich Szkołach Podstawowych. W terminie I (29.06 – 17.07.2020) w Szkole Podstawowej nr 148 ul. Ożarowska 69, Szkole Podstawowej...

Więcej

Rusza konkurs na ulubioną księgarnie Warszawy.

Do 24 sierpnia mieszkańcy w głosowaniu online wskażą dziesięć miejsc, które otrzymają nagrody pieniężne oraz tytuł „Ulubionej Księgarni Warszawy”. Plebiscytowi...

Grafika informacyjna Warszawa wspiera przedsiębiorców ukazująca kucharza, kobietę i mężczyznę z laptopami

Warszawa wspiera przedsiębiorców: konsultacje online z ekspertami

Urząd m.st. Warszawy zaprasza przedsiębiorców do udziału w programie doradczym Academy_Smolna#2020. W ramach programu można skorzystać z konsultacji prawnych, księgowych...