Druga Mobilna Wolska Zbiórka Krwi

Druga Mobilna Wolska Zbiórka Krwi

1 lipca br. odbyła się druga w tym roku Mobilna Wolska Zbiórka Krwi. Tym razem zgłosiło się 16 chętnych dawców, z których 6 zostało zakwalifikowanych i oddało krew. Zebrano 2,7 litrów krwi a łącznie w tym roku już 10,35.

Mobilny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaparkował na skwerze Bohdana Lacherta, nieopodal wolskiego Ratusza.

Warto pamiętać, że pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew. Co więcej, część dotychczasowych dawców nie może w chwili obecnej oddawać krwi dlatego też konieczna jest rekrutacja nowych.

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższe standardy bezpieczeństwa związane z całokształtem poboru krwi. Najwyższe normy stosowane są zarówno wobec personelu pobierającego krew jak również honorowych krwiodawców.

W związku z pandemią Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. W każdym miejscu poboru krwi zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa tj. zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury, każdorazowa dezynfekcja stanowiska oddawania krwi oraz zachowanie wymaganej odległości 2 m.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew oraz zachęcili do tego przyjaciół. Liczy się każdy pozyskany litr krwi.

Organizatorem zbiórek jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zespół Szkół im. M. Kasprzaka oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...