Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu w Lasku na Kole

W najbliższych dniach Lasy Miejskie rozpoczną usuwanie martwych i chorych drzew w Lasku na Kole, w związku z tym od jutra do początku września mogą występować tam ograniczenia w poruszaniu się.

 

Jako pierwsze usunięte zostaną martwe sosny, które zagrażają ruchowi pociągów na przebiegającej przez las linii kolejowej numer 509. Prace w tym miejscu wykonywane są w trybie interwencyjnym, a odpowiedzialne za nie Lasy Miejskie wytną ok. 13 obumarłych sosen.  

W następnej kolejności miejscy leśnicy przystąpią do prac w okolicach stadniny CWKS, gdzie ok. 6 chorych brzóz wymaga usunięcia ze względu na to, że stanowią zagrożenie dla osób odwiedzających las. Są to tak zwane „trudne drzewa”, przy których zastosowane zostaną zabiegi chirurgii drzew.  

Podobne zabiegi przeprowadzone zostaną na kilku drzewach w okolicy ul. Dobrogniewa. Przed usunięciem, drzewa zostały poddane kontroli na obecność gniazd lub dziupli lęgowych, która nie wykazała gniazdowania ptaków. Natomiast część pozyskanego drewna zostanie pozostawiona na terenie lasu do naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia bioróżnorodności.  


 

Data opublikowania: 15:14, 18 sierpnia 2020

Kategorie: , , ,

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...