Obwieszczenie o postanowieniu nr 44/2020/cp z 11 września 2020 r. dopuszczającym organizację społeczną – Stowarzyszenie „ZIELONE MAZOWSZE” do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 11 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR

WOM-BO/3670/20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zawiadamia, że postanowieniem nr 44/2020/cp z 11 września 2020 r. dopuścił organizację społeczną – Stowarzyszenie „ZIELONE MAZOWSZE”, ul. Koszykowa 67 lok. 21, 00-667 Warszawa, do udziału w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek T-Mobile Polska SA, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, z 28 stycznia 2020 r., ostatecznie uzupełniony 14 lutego 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Postępowanie administracyjne prowadzi główny specjalista Joanna Brzozowa,
e-mail: jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-57-72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa..

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

z up. Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
/-/ Hanna Walewska
główny specjalista
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Wola

Data opublikowania: 11:51, 14 września 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 69698

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR WOM-BO/3670/20 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”,...

Więcej

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w kobiecym kalendarzu, miesiąc ten powinien być zaznaczony dużym wykrzyknikiem, który przypomni o...

Bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie

24 września rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą...