Dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego na wakacjach

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego uczestniczyły w trzech zorganizowanych wyjazdowych formach wypoczynku. Były one kontynuacją całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

W lipcu 30-tka dzieci z dwóch wolskich placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Monte Cassino 6 i ul. Obozowej 63/65 udała się na dwunastodniowy wyjazd do Zakopanego. Dzieci mogły uczestniczyć w wielu atrakcyjnych formach wypoczynku, m.in. wycieczce do Kopalni Soli w Bochni oraz pieszych wyprawach do Morskiego Oka i do Doliny Kościeliskiej. Podczas wyjazdu podopieczni brali udział w warsztatach profilaktycznych, podczas których doskonalili umiejętności związane z  rozwiązywaniem konfliktów, nauką zachowań asertywnych, a także sposobami wyrażania emocji i kontroli złości.

W sierpniu miały miejsce dwa wyjazdy dla dzieci z grup prowadzonych przez pedagogów ulicy ze Stowarzyszenia „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ” w rejonie Ulrychowa i ul. Piaskowej. Były to pięciodniowe wyjazdy do Olsztyna i Mikoszewa. Dzieci oprócz wielu atrakcji turystycznych uczestniczyły także w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez wychowawców.  Mogli na nich pracować nad swoją samooceną, wzmocnić poczucie własnej wartości, poprawić relacje interpersonalne w grupie oraz zwiększyć wiedzę nt. bezpiecznego wypoczynku.

Podczas wszystkich wyjazdów wdrożone zostały aktualne wytyczne dot. zapewnienia bezpieczeństwa związanego z zakażeniem koronawirusem sporządzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Były one w całości finansowe z Budżetu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Wola.

Data opublikowania: 15:38, 15 września 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...