Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Warszawa, 29 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-XVII-WAiB-U.6733.2.2020.JBR

WOM-BO/3670/20

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zw. d. „kpa”, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zawiadamia, że na wniosek z 28 stycznia 2020 r., ostatecznie uzupełniony 24 lutego 2020 r., przez T-Mobile Polska SA, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 29 września 2020 r. została wydana decyzja nr 10/U/2020/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska SA nr 20814, wykonanej w warunkach samowoli budowlanej, na dachu budynku znajdującego się na dz. ew. nr 38 w obrębie 6-04-04 (adres inwestycji: ul. J. Szymczaka 6 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy).

Pouczenie

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola, al. „Solidarności” 90.
W celu ustalenia terminu i formy udostępnienia akt strony proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne.

Postępowanie administracyjne prowadziła główny specjalista Joanna Brzozowa,
e-mail: jbrzozowa@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-57-72, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                               z up. Zarządu Dzielnicy Wola

                                                                                               m.st. Warszawy

                                                                                                główny specjalista

                                                                                         w Wydziale Architektury i Budownictwa

                                                                                             dla Dzielnicy Wola

                                                                                           /-/

                                                                                               Hanna Walewska

 

Data opublikowania: 09:44, 29 września 2020

Kategorie:

Inne aktualności

Miniatura 70131

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/nazwa-zadania-konkursowego-dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-tru Etap konkursu: Ogłoszony Termin składania ofert: środa, 28 października, 2020 – 16:00 Kategoria konkursu:...

Więcej
Miniatura 70129

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców Górczewskiej 181

Wspólnota Mieszkaniowa Górczewska 181 uruchomiła konto bankowe, należące do Wspólnoty, w celu zbiórki pieniędzy dla mieszkańców budynku H2, których nie stać na...