Zbiórki komputerów dla warszawskich uczniów.

komputer dla ucznia grafika

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, w postaci m.in. komputerów, laptopów, desktopów, monitorów, klawiatur, myszek, kamer internetowych dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych do edukacji zdalnej, zgodnie ze zgłoszonym przez szkoły zapotrzebowaniem.

POSZCZEGÓLNE KROKI:

– Przekazywany sprzęt musi być własnością darczyńcy, musi być sprawny technicznie, musi być zakupiony z legalnych źródeł, nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może być obciążony żadnymi roszczeniami.

– Darczyńca kontaktuje się z doradcą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, p. Agatą Gos (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) w celu ustalenia warunków przekazania sprzętu komputerowego szkołom (dobór placówki, przekazanie kontaktu do placówki); e-mail: komputery@wcies.edu.pl ; telefon: 723 248 552

– Darczyńca przekazuje używany lub nowy sprzęt IT szkole/szkołom wskazanym
przez doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

– Darczyńca i szkoła/szkoły podpisują umowę o przekazaniu darowizny.

– Darczyńca i szkoła/szkoły określają formę przekazania sprzętu (np. osobiście, kurierem itp.)

– Odpowiednio spakowany i opisany sprzęt zostaje przekazany do szkoły/szkół na określonych przez obie strony warunkach. Opis sprzętu powinien zawierać: nazwę sprzętu, podstawowe parametry, w przypadku zestawów listę elementów, kolejny numer (np. 1/10, 5/35)

– Szkoła przygotowuje sprzęt do użytkowania przez uczniów, wcześniej dokonując sprawdzenia stanu technicznego oraz (jeśli jest to niezbędne) formatowania dysku. Na życzenie Darczyńcy szkoła wydaje odpowiednie zaświadczenie o dokonaniu formatowania podpisane przez informatyka i dyrektora/osoby upoważnionej.

– Dyrektor szkoły i uczeń (jego opiekun prawny) podpisują umowę użyczenia sprzętu.

– Sprzęt zostaje przekazany uczniowi (jego opiekunowi prawnemu) i jest przez ucznia użytkowany na warunkach określonych w umowie użyczenia.

Minimalne wymagania techniczne sprzętu przekazywanego w ramach akcji Młodzieżowej Rady Warszawy Zbiórka sprzętu IT dla warszawskich uczniów:

  • Procesor: 64 bit
  • Intel i3/i5/i7, m3/m5/m7 – generacja 6 lub wyższa. Inne serie (Xeon, Atom, Celeron, Pentium) – jeżeli wyniki benchmarków są nie gorsze niż i3 6. generacji.
  • AMD – generacja 6 lub wyższa,
  • RAM: 2GB
  • Dysk: 120GB
  • Moduł Wifi
  • Złącze Ethernet

Brak wymagań dot. kamery, mikrofonu, napędu optycznego, złączy i czytników kart itp.

Więcej informacji na naszej stronie:

https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/

Data opublikowania: 13:40, 18 listopada 2020

Kategorie: , , , , ,

Inne aktualności

Oddział jest, konkursu nie ma

Wolscy radni zaapelowali do NFZ o pilne rozpisanie konkursu na świadczenie usług z zakresu psychiatrii dziecięcej w Szpitalu Wolskim. Placówka dysponuje kadrą oraz nowym oddziałem, który od początku roku świeci pustkami.  Na początku roku zakończył się wart 200 tys. zł remont pawilonu nr. 6 w...

Więcej

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru Odolan

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być...

XI edycja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

25 listopada br. o godz. 18:00 odbędzie się gala online Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Tegorocznymi finalistami Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej...