Dzień otwarty w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida

27 kwietnia br. o godzinie 18.00.

Dzień otwarty

w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Obozowa 60 w Warszawie

Szanowni Państwo,

17 maja br. rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
W celu zapoznania kandydatów z ofertą edukacyjną, wolskie licea ogólnokształcące organizują
tzw. „dni otwarte”.

27 kwietnia br. o godzinie 18.00.

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Link do spotkania oraz strona internetowa szkoły:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab71a335a542c4e43834db7bd27439a2a%40thread.tacv2/1618576457144?context=%7b%22Tid%22%3a%2238d1934b-d0a9-47e7-be04-176bb0bafb69%22%2c%22Oid%22%3a%22f2db9961-20bc-474d-b728-fbce571b9f4d%22%7d

https://www.norwid.waw.pl/

Data opublikowania: 11:19, 22 kwietnia 2021

Kategorie: , ,

Inne aktualności

Miniatura 72665

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie remontu 3 obiektów upamiętniających oraz przeprowadzenie profilaktyki konserwatorskiej 121 miejsc pamięci narodowej i pomników usytuowanych na terenie dzielnicy Wola.

Tryb Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia  Rodzaj Usługi Wartość (limit): Zamówienie publiczne poniżej 130 000 złotych Telefon: 22 325 66 11 Fax: E-mail: wola.wku@um.warszawa.pl Data zamieszczenia postępowania: 2021-05-….. Termin składania ofert: 2021-05-19 16:00 Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: – Pliki: 1.      Skan...

Więcej
Dziecko, piłka nożna, radość na twarzy

Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie „Better Together” – edycja wiosenna

W sobotni poranek, 8 maja rozpoczęła się wiosenna edycja Dzielnicowych Spotkań Piłkarskich „BETTER TOGETHER”.  Mecze rozgrywane są na boisku przy...

PIERWSZE WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ MAŁYM DZIECIOM – ZOBACZ JAK BYŁO.

W dniu 11 maja br. odbyły się pierwsze warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom. Zajęcia są bezpłatne, dedykowane...