Obszar objęty Programem Identyfikatorów dla Mieszkańców zostanie ponownie rozszerzony

Wjazd na kolejnych 6 podwórek na Woli możliwy będzie tylko ze specjalnym identyfikatorem dla mieszkańców. Władze dzielnicy kontynuują program umożliwiający zaparkowanie pod własnym domem i przeciwdziałający niszczeniu zieleni. 

Obecnie duża cześć Woli znajduje się w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Spore grono kierowców chcąc uniknąć obowiązkowych opłat staje w miejscach do tego nieprzystosowanych, dewastując tym samym wolski krajobraz Problem ten jest szczególnie dokuczliwy w okolicach nowo otwartych stacji metra. Dlatego władze dzielnicy planują zmiany organizacji ruchu na kolejnych obszarach, zezwalające na poruszanie się i parkowanie na nich tylko okolicznym mieszkańcom.  Wszyscy kochamy gości jednak, gdy Ci pozostawiają nam samochody pod oknami na trawnikach, uniemożliwiając jednocześnie dojazd do bloków służbom ratunkowym czy chociażby dostawcom mebliich całodzienne postoje stają się problemem – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Dlatego wprowadziliśmy, jako pierwsi w Warszawie, program umożliwiający wjazd na podwórka tylko posiadaczom specjalnych identyfikatorów. Teraz chcemy objąć nim kolejne tereny – dodaje burmistrz. 

Najnowsza reorganizacja ruchu ma dotyczyć głównie obszaru Młynowa. – Okoliczni mieszkańcy zwracają uwagę, że co raz częściej po wprowadzeniu SPPN, samochody z rejestracjami spoza Warszawy parkują na terenach do tego nieprzystosowanych jak trawniki czy chodniki – mówi Magdalena Huszno, wolska radna.  Problemem, szczególnie dla osób starszych staje się wyjście z bloku czy dojście do altany śmietnikowej zastawionej przez nieprawidłowo zaparkowane samochody – dodaje radna. 

Parkowanie dla mieszkańców na podwórkach, to wymyślona na Woli inicjatywa, która przyjęła się w całym mieście. Dziś z takiego rozwiązania zaczynają korzystać również inne dzielnice. Pierwsze zmiany dotyczące „Programu identyfikatorów dla mieszkańców” przyjęto w grudniu 2018 roku. Łącznie do tej pory zmieniono organizację ruchu umożliwiającą wjazd, zatrzymywanie i korzystanie z miejsc postojowych na wyznaczonych terenach Dzielnicy Wola na 26 obszarach wewnątrzosiedlowych. – Mieszkańcy, którzy mieszkają przy podwórkach objętych programem bardzo sobie go chwalą i podkreślają, że oprócz możliwości parkowania poprawiła się także sytuacja z zieleńcami, które nie są regularnie dewastowane przez koła samochodów – mówi Adam Matusik, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Dzielnicy Wola. – Dzięki temu jesteśmy także wstanie zapewnić skuteczną rewitalizację wolskich podwórek, polegającą m.in. na odtworzeniu zieleni uporządkowaniu miejsc parkingowych – podkreśla wolski radny. 

Zaplanowane zmiany mają objąć obszary: 

1)            ul. S. Staszica 7/9, 11 i 11A (działka ewidencyjna nr 72 z obrębu 6-03-19);  

2)            ul. Żytnia – ul.  E. Gibalskiego – ul. H. Barona – ul. Okopowa (działka ewidencyjna nr 43  

z obrębu 6-03-13); 

3)            ul. Płocka 16-18 (działka ewidencyjna nr 12/1 z obrębu 6-03-19) 

4)            ul. Twarda 64 i 66 – ul. Miedziana 2, 4, 4A i 6 (działki ewidencyjne nr 59/1, 59/2 i 83/6  

z obrębu 6-01-07); 

5)            ul. E. Tyszkiewicza 6, 8, 10, 12 i 12A – ul. Żytnia 57, 61 i 63 – ul. Szlenkierów 5 i 7 (działka ewidencyjna nr 17 z obrębu 6-03-15); 

6)            ul. Wolska 67 i 69 oraz ul. Płocka 17 (działki ewidencyjne nr 59 i 60/1 z obrębu 6-04-01). 

Data opublikowania: 09:10, 30 kwietnia 2021

Kategorie: , , , ,

Inne aktualności

„Świetlica Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima

W środę 9 czerwca br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia „Świetlicy Marzeń” w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima. Wzięły w niej udział dzieci z klasy 3b z nauczycielem świetlicy, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani Hanny Krupy, dyrektora szkoły. Rodzice opowiedzieli o tym,...

Więcej
Grafika przedstawia numer telefonu na infolinię dot. przekształceń użytkowania wieczystego

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – INFOLINIA

Szanowni Państwo, zależy nam na sprawnym prowadzeniu spraw związanych z przekształceniami użytkowania wieczystego. Dlatego w Urzędzie Dzielnicy Wola działa w...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Spis powszechny: 12 czerwca dniem otwartym!

W sobotę, w 18 punktach w całej Warszawie, można dokonać samospisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W tym...