Bezpieczeństwo

Ozonowanie ulic w nocy 06/07.05.2021 r.

Rachmistrzowie spisowi rozpoczną pracę w maju

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Zmiany w obostrzeniach obowiązujące od 26 kwietnia.

Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia! – rusza miejska kampania edukacyjna.

Straż Miejska pomaga wojewodzie

Komunikat o jakości powietrza 10 marca – alert pomarańczowy

Komunikat o jakości powietrza 23 lutego – alert pomarańczowy

Apel o odśnieżanie dachów

Komunikat o jakości powietrza 18 stycznia – alert pomarańczowy