Dla mieszkańców

XIII Sesja Rady Dzielnicy Wola – 19 listopada 2019 roku

Nowe narzędzie pomocowe w restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Harmonogram planowanych wypłat świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i opiekuńczych

Konsultacje – konkursy z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Październikowe #POKOLENIA- Warszawski Miesięcznik Seniorów już dostępny!

V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek na WOLI.

Wolskie Dni Seniora 2019 – zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach

Informacja o sesji 2019-09-24

Wykład profesorski dla Seniorów pn. „Parlamentaryzm jako droga utrzymania demokracji.”

Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne 2019 za nami