Polityka społeczna

Pomoc sąsiedzka – prosty gest ma znaczenie

Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) – nieodpłatne porady dla mieszkańców telefonicznie i online

Konsultacje zadań konkursowych: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Wolski Korowód 2020 – odwołanie 2 ostatnich spotkań

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiana terminu zbierania wniosków dla osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie

Rozchodzi się o dzieci – Kampania Społeczna Stowarzyszenia OPTA