Komunikaty i ogłoszenia

Piknik historyczno – edukacyjny z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

Druga Mobilna Wolska Zbiórka Krwi

Bezpłatna mammografia

Pomoc Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Uchwała Rady Miasta w sprawie zakazu spożywania alkoholu na wiślanych bulwarach i plażach.

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Otwarte konkursy w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.

Wolski Dzień Wolontariusza 2019

otwarty konkurs ofert: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół oraz szkoleń przygotowujących kadrę placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych;

Otwarty konkurs ofert: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola