Komunikaty i ogłoszenia

Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych

Wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Piaskowej 7

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Zmiana terminu zbierania wniosków dla osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu na 189 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego w Warszawie

Piknik historyczno – edukacyjny z okazji 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

Druga Mobilna Wolska Zbiórka Krwi

Bezpłatna mammografia

Pomoc Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Uchwała Rady Miasta w sprawie zakazu spożywania alkoholu na wiślanych bulwarach i plażach.

Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy